| | | | |


Kurzy

 • Mezinárodní obchodní a investiční arbitráž | VIDEOKURZ 14. 2. 2022 – 28. 2. 2023

  Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí s problematikou mezinárodní obchodní arbitráže podrobněji seznámit. Je vhodný pro právníky a další odborníky, kterým umožnuje utřídit si poznatky z mezinárodní obchodní arbitráže a nalézt inspiraci pro vlastní praxi. Předností kurzu je jeho ucelenost, kdy shlédnutí prezentací a studium doprovodných materiálů zaručují základní porozumění mezinárodní obchodní arbitráži, včetně některých soudobých témat a relevantních souvislostí. Kurz převážně není věnován české úpravě arbitráže. Podrobnosti:  

  Přihlásit
 • Elektronické dokumenty | ONLINE 14. 10. 2022

  Kurz je určen zejména pro právní profese, které se setkávají s problematickou elektronických dokumentů, a to jak v rámci soukromých subjektů, tak i veřejných institucí. Podrobnosti:  

  Přihlásit
 • Právní ochrana brandu | ONLINE 19. 10. 2022

  Cílem kurzu je naučit účastníky, jak postupovat k zajištění komplexní právní ochrany brandu. Kurz se hodí zejména pro nově vznikající firmy nebo projekty a také pro advokáty, kteří se o tuto oblast starají pro své klienty. Podrobnosti:  

  Přihlásit
 • Jak správně uzavírat smlouvy (struktura smlouvy) pro neprávníky 21. 10. 2022

  Účastníci budou seznámeni s pravidly uzavíráním smluv. Kurz je vhodný pro neprávníky. Podrobnosti:  

  Přihlásit
 • Trestní odpovědnost (nejen) obchodních korporací, obcí a krajů | ONLINE 2. 11. 2022

  Účastníci kurzu získají vhled do problematiky trestní odpovědnosti právnické osoby čili co se musí stát, aby jednání osob, které za ni vystupují navenek, mělo za následek vznik její trestní odpovědnosti. Podrobnosti:  

  Přihlásit
 • Praktické otázky ochrany osobních údajů | ONLINE 4. 11. 2022

  Systém ochrany osobních údajů stále prochází vývojem. Byť od účinnosti Obecného nařízení uplynou v r. 2022 již čtyři roky, rozhodovací praxe si zatím jen pomalu zvyká na nový právní režim a postupně se objevují aplikační a interpretační výzvy, na které je třeba adekvátně reagovat. Podrobnosti:  

  Přihlásit
 • 5. konference pro soudní znalce 2022 | ONLINE 11. 11. 2022 – 12. 11. 2022

  5.ročník Konference pro soudní znalce, na které vystoupí špičkoví odborníci z různých oborů znalecké činnosti. Podrobnosti:  

  Přihlásit
 • Právo pro seniory I. 15. 11. 2022 – 7. 2. 2023

  Účastníci nahlédnou do jednotlivých právních odvětví jednoduchou a srozumitelnou cestou. Přednášet budou akademici z Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Podrobnosti:  

  Přihlásit
 • Právní aspekty vývoje a licencování softwaru | ONLINE 23. 11. 2022

  Cílem kurzu je přehledně seznámit účastníky s aktuální právní úpravou vývoje a licencování softwaru a na praktických příkladech demonstrovat jednotlivé vhodné smluvní doložky. Podrobnosti:  

  Přihlásit
 • Právní základy organizace a činnosti veřejné správy 23. 11. 2022 – 24. 11. 2022

  Kurz je určen pro nové studenty navazujícího magisterského programu Veřejná správa a současně nabízí upevnění znalostí také stávajícím studentům, kteří budou skládat státní zkoušku v magisterském programu Veřejná správa. Kurz je vhodný také pro všechny další zájemce o problematiku veřejné správy. Podrobnosti:  

  Přihlásit
 • Skončení pracovního poměru | ONLINE 1. 12. 2022

  Účastníci získají praktický přehled, lektor klade důraz na doručování písemností týkající se skončení pracovního poměru. Podrobnosti:  

  Přihlásit
 • Podnikatelské minimum pro právníky a advokáty | ONLINE 1. 3. 2023

  Kurz seznámí účastníky s právy a povinnostmi spojenými se založením a vedením vlastní advokátní kanceláře. Podrobnosti:  

  Přihlásit