| | | | |


You need to be logged in to apply for conference.Upozornění

Conferences

  • Czech Law and Information Technologies 2021 09/09/21 – 10/09/21

    Institute of Law and Technology, Faculty of Law, Masaryk University is organizing the 13th annual Czech conference on information and communication technologies law and legal informatics Czech Law and Information Technologies in Brno, on 9 - 10 September 2021 at Faculty of law, Masaryk University, Veveří 70, 611 80 Brno. Details:  


  • Protistátní trestné činy včera a dnes 15/10/21

    Téma letošní konference se dotkne fenoménu trestných činů, které představují nejzávažnější útoky proti ústavnímu zřízení České republiky, její bezpečnosti a obranyschopnosti. Trestné činy namířené proti státu (ve starším období proti panovníkovi) náleží k těm trestným činům, které byly od pradávna trestněprávně postihovány, tento postih se však v průběhu věků samozřejmě měnil. Trestněprávní represe dosáhla svého vrcholu především v obdobích, kdy na našem území byly u moci totalitní režimy. I po roce 1989 však v naší právní úpravě některé trestné činy namířené proti České republice zůstaly a přibyly další jako teroristický útok, teror či financování terorismu. Naše konference volně naváže na čtyři velice úspěšné konference, které se na Právnické fakultě MU konaly v předcházejících letech. Details: