| | | | |


You need to be logged in to apply for conference.Upozornění

Conferences

 • Weyr's Days of Legal Theory 2020 - ONLINE 11/06/20 – 12/06/20

  Konference je určena zejména pro právní vědce a doktorské studenty z oboru teorie práva. Vítáni jsou však i akademičtí pracovníci, doktorandi a praktici věnující se příbuzným oborům. Jejími tématy jsou: "Právní stát a lidská práva" a "Aktuální problémy právní teorie". S ohledem na epidemii koronaviru bude letošní zasedání probíhat distančně na platformě MS Teams. Písemným výstupem z konference bude recenzovaný sborník. Details:  


 • VIII. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů 16/09/20

  Plánované setkání doktorandů a postdoktorandů v oboru právních dějin má začínajícím vědeckým pracovníkům umožnit výměnu zkušeností z jejich dosavadního studia a akademického života a vzájemnou prezentaci dílčích výsledků bádání, vycházejících především z témat jejich disertací. Details:  


 • Czech Law and Information Technologies 2020 - ONLINE 17/09/20 – 18/09/20

  Institute of Law and Technology, Faculty of Law, Masaryk University is organizing the 12th annual Czech conference on information and communication technologies law and legal informatics Czech Law and Information Technologies in Brno, on 17 - 18 September 2020. The event will be held online. Details:  


 • Cyberspace 2020 - ONLINE 27/11/20 – 28/11/20

  Mezinárodní konference Cyberspace 2020 proběhne online. Details: