| | | | |


You need to be logged in to apply for conference.Upozornění

Conferences

  • Customer Code: YES OR NO? 31/05/18 – 01/06/18

    The international scientific conference Principles of European Private Law in Application Practice on the topic of Consumer Code: Yes or No? is being realized in response to the preparation of the Consumer Code which reflects the current inconsistency of consumer protection legislation and promises to unify it into a single statute. The aim of the conference dedicated to the Consumer Code is not only to provide information about the Consumer Code in preparation but also to evaluate its positive and negative aspects as well as to provide insight into the legislation of countries where a Consumer Code is part of legislation. The outcome of this conference shall be a reviewed collection of articles. Details:  


  • Weyr's Days of Legal Theory 2018 07/06/18 – 08/06/18

    Konference je určena zejména pro právní vědce a doktorské studenty z oboru teorie práva. Vítáni jsou však i právní teoretici (včetně doktorandů) a praktici věnující se příbuzným oborům. Jejími tématy jsou: "Právo, ideologie a politická kultura" a "Aktuální problémy právní teorie". Písemným výstupem z konference je recenzovaný sborník. Details:  


  • Církev a stát 2018 13/09/18

    Konference se zaměří na ústavněprávní, konfesněprávní i soukromoprávní otázky spojené se vztahem náboženství a vězeňství. Od konference očekáváme jak zhodnocení stávajícího právního stavu, tak úvahy de lege ferenda. Details: