| | | | |


You need to be logged in to apply for conference.Upozornění

Conferences

  • Symposium energetického práva 2022 24/05/22

    Symposium energetického práva mezi tuzemskými konferencemi vyčnívá snahou o propojení akademického světa se světem praktikujících právníků působících v energetice. Energetický sektor se od vzniku Symposia v roce 2011 změnil k nepoznání. Byli jsme svědky nevídaného rozvoje technologií, vyjednávání ambiciózních mezinárodních úmluv o ochraně klimatu, EU byla vystavena důsledkům závislosti na dovozu energetických surovin, pokračovala v integraci evropského trhu s energií, a nakonec si vytyčila cíl klimatické neutrality k roku 2050. Od svého vzniku proto Symposium energetického práva slouží zejména jako fórum, které si klade za cíl usnadnit orientaci v dynamicky se vyvíjejícím energetickém právu. V uplynulých dvou letech, v důsledku pandemie COVID-19, jsme byli nuceni pořádat Symposium energetického práva pouze v online formátu. Máme velkou radost, že se Symposium energetického práva v roce 2022 vrátí z virtuálního světa zpět na půdu Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Symposium energetického práva 2022 budou tvořit 3 panely: 1. ENERGETIKA V KRIZOVÝCH ČASECH, 2. ROLE A LIMITY VEŘEJNOPRÁVNÍ REGULACE ENERGETICKÉHO TRHU, 3. PANEL PRO PŘÍPAD PŘERUŠENÍ DODÁVEK ZEMNÍHO PLYNU Z RUSKA. Details:  


  • The New Phenomena in Economic Criminality 2023 14/02/23

    Department of Criminal Law of the Faculty of Law of the Masaryk University organizes a traditional conference dedicated to new features in economic criminality – this time in a focus on financial criminality. The conference offers a traditional possibility of meeting the academics and the professionals. Therefore, it is a proper opportunity to information exchange between both groups. The conference output will be a reviewed collection of the contributions, which will be also accessible on the web sites of the Faculty of Law. Details:  


  • Cofola 2023 13/04/23 – 15/04/23

    International Conference for Young Scientists, who have not acquired title of associated proffesor. Conference offers meeting in Czech and English sections. Papers will be published in electronic conference proceedings. Details: