| | | | |


You need to be logged in to apply for conference.Upozornění

Conferences

 • Symposium energetického práva 2022 24/05/22

  Symposium energetického práva mezi tuzemskými konferencemi vyčnívá snahou o propojení akademického světa se světem praktikujících právníků působících v energetice. Energetický sektor se od vzniku Symposia v roce 2011 změnil k nepoznání. Byli jsme svědky nevídaného rozvoje technologií, vyjednávání ambiciózních mezinárodních úmluv o ochraně klimatu, EU byla vystavena důsledkům závislosti na dovozu energetických surovin, pokračovala v integraci evropského trhu s energií, a nakonec si vytyčila cíl klimatické neutrality k roku 2050. Od svého vzniku proto Symposium energetického práva slouží zejména jako fórum, které si klade za cíl usnadnit orientaci v dynamicky se vyvíjejícím energetickém právu. V uplynulých dvou letech, v důsledku pandemie COVID-19, jsme byli nuceni pořádat Symposium energetického práva pouze v online formátu. Máme velkou radost, že se Symposium energetického práva v roce 2022 vrátí z virtuálního světa zpět na půdu Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Symposium energetického práva 2022 budou tvořit 3 panely: 1. ENERGETIKA V KRIZOVÝCH ČASECH, 2. ROLE A LIMITY VEŘEJNOPRÁVNÍ REGULACE ENERGETICKÉHO TRHU, 3. PANEL PRO PŘÍPAD PŘERUŠENÍ DODÁVEK ZEMNÍHO PLYNU Z RUSKA. Details:  


 • Den práva a psychologie 26/05/23

  Studentská vědecká konference, která má za cíl propojit všechny ty, které zajímá interakce práva a psychologie, vytvořit prostor pro sdílení aktuálního výzkumu a umožnit mezioborovou diskuzi a navazování spolupráce. Details:  


 • Nanterre Network Meeting 01/06/23 – 02/06/23

  Details:  


 • Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti včera a dnes 06/09/23

  Letošní konference bude věnována problematice trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti. Uvedená jednání náleží k těm protiprávním činům, které byly od pradávna trestněprávně postihovány, přičemž způsob sankcionování takového jednání, ale i jeho vymezení jako takové, se v průběhu věků samozřejmě měnily. Tento vývoj lze tak velmi dobře vysledovat. Konference volně naváže na pět velice úspěšných konferencí, které se na Právnické fakultě MU konaly v předcházejících letech. Details:  


 • Církev a stát 2023 07/09/23

  Dopolední blok představí recentní vývoj kanonického trestního práva. V odpoledním bloku se zaměříme na výhradu svědomí. Details:  


 • Interactions of Law and Economics 11/09/23 – 12/09/23

  Details: 


 • Criminalistics congress Brno 2023 13/09/23 – 15/09/23

  Masaryk University, Faculty of Law, Veveří 70, Brno; lecture room number 030, ground floor left Details: