| | | | |


Courses

 • Mezinárodní obchodní a investiční arbitráž 14/02/22 – 28/02/23

  Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí s problematikou mezinárodní obchodní arbitráže podrobněji seznámit. Je vhodný pro právníky a další odborníky, kterým umožnuje utřídit si poznatky z mezinárodní obchodní arbitráže a nalézt inspiraci pro vlastní praxi. Předností kurzu je jeho ucelenost, kdy shlédnutí prezentací a studium doprovodných materiálů zaručují základní porozumění mezinárodní obchodní arbitráži, včetně některých soudobých témat a relevantních souvislostí. Kurz převážně není věnován české úpravě arbitráže. Details:  

  Apply
 • Elektronické dokumenty | ONLINE 14/10/22

  Kurz je určen zejména pro právní profese, které se setkávají s problematickou elektronických dokumentů, a to jak v rámci soukromých subjektů, tak i veřejných institucí. Details:  

  Apply
 • Právní ochrana brandu | ONLINE 19/10/22

  Cílem kurzu je naučit účastníky, jak postupovat k zajištění komplexní právní ochrany brandu. Kurz se hodí zejména pro nově vznikající firmy nebo projekty a také pro advokáty, kteří se o tuto oblast starají pro své klienty. Details:  

  Apply
 • Jak správně uzavírat smlouvy (struktura smlouvy) pro neprávníky 21/10/22

  Účastníci budou seznámeni s pravidly uzavíráním smluv. Kurz je vhodný pro neprávníky. Details:  

  Apply
 • Trestní odpovědnost (nejen) obchodních korporací, obcí a krajů | ONLINE 02/11/22

  Účastníci kurzu získají vhled do problematiky trestní odpovědnosti právnické osoby čili co se musí stát, aby jednání osob, které za ni vystupují navenek, mělo za následek vznik její trestní odpovědnosti. Details:  

  Apply
 • Praktické otázky ochrany osobních údajů | ONLINE 04/11/22

  Systém ochrany osobních údajů stále prochází vývojem. Byť od účinnosti Obecného nařízení uplynou v r. 2022 již čtyři roky, rozhodovací praxe si zatím jen pomalu zvyká na nový právní režim a postupně se objevují aplikační a interpretační výzvy, na které je třeba adekvátně reagovat. Details:  

  Apply
 • 5. konference pro soudní znalce 2022 | ONLINE 11/11/22 – 12/11/22

  5.ročník Konference pro soudní znalce, na které vystoupí špičkoví odborníci z různých oborů znalecké činnosti. Details:  

  Apply
 • Právo pro seniory I. 15/11/22 – 07/02/23

  Účastníci nahlédnou do jednotlivých právních odvětví jednoduchou a srozumitelnou cestou. Přednášet budou akademici z Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Details:  

  Apply
 • Právní aspekty vývoje a licencování softwaru | ONLINE 23/11/22

  Cílem kurzu je přehledně seznámit účastníky s aktuální právní úpravou vývoje a licencování softwaru a na praktických příkladech demonstrovat jednotlivé vhodné smluvní doložky. Details:  

  Apply
 • Právní základy organizace a činnosti veřejné správy 23/11/22 – 24/11/22

  Kurz je určen pro nové studenty navazujícího magisterského programu Veřejná správa a současně nabízí upevnění znalostí také stávajícím studentům, kteří budou skládat státní zkoušku v magisterském programu Veřejná správa. Kurz je vhodný také pro všechny další zájemce o problematiku veřejné správy. Details:  

  Apply
 • Skončení pracovního poměru | ONLINE 01/12/22

  Účastníci získají praktický přehled, lektor klade důraz na doručování písemností týkající se skončení pracovního poměru. Details:  

  Apply
 • Podnikatelské minimum pro právníky a advokáty | ONLINE 01/03/23

  Kurz seznámí účastníky s právy a povinnostmi spojenými se založením a vedením vlastní advokátní kanceláře. Details:  

  Apply