| | | | |


Courses

 • Mezinárodní obchodní a investiční arbitráž 14/02/22 – 28/02/23

  Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí s problematikou mezinárodní obchodní arbitráže podrobněji seznámit. Je vhodný pro právníky a další odborníky, kterým umožnuje utřídit si poznatky z mezinárodní obchodní arbitráže a nalézt inspiraci pro vlastní praxi. Předností kurzu je jeho ucelenost, kdy shlédnutí prezentací a studium doprovodných materiálů zaručují základní porozumění mezinárodní obchodní arbitráži, včetně některých soudobých témat a relevantních souvislostí. Kurz převážně není věnován české úpravě arbitráže. Details:  

  Apply
 • Kongres pro znalce 2022 03/06/22 – 04/06/22

  Akce, která je určena pro znalce všech oborů, odvětví a specializací, představí novou platformu pro sdílení poznatků a otevřenou diskusi nad znalectví. Details:  

  Apply
 • Vznik a skončení pracovního poměru | ONLINE 14/06/22

  Uzavírání pracovního poměru i jeho skončení jsou běžnou personalistickou činností. Ne vždy však vše probíhá správným způsobem (že něco děláme a prochází již řadu let neznamená, že jde o správný postup). Na nejčastější chyby a rizika se společně zaměříme. Details:  

  Apply
 • Právní minimum pro překladatele a tlumočníky | ONLINE 09/09/22 – 31/01/23

  Kurz je určen především pro budoucí překladatele a tlumočníky se zájmem o odbornou právnickou terminologii. Tento kurz je nezbytné absolvovat v případě, že se ucházíte o jmenování soudním tlumočníkem (mimo absolventů právnických fakult VŠ). Details:  

  Apply
 • Právní ochrana brandu | ONLINE 19/10/22

  Cílem kurzu je naučit účastníky, jak postupovat k zajištění komplexní právní ochrany brandu. Kurz se hodí zejména pro nově vznikající firmy nebo projekty a také pro advokáty, kteří se o tuto oblast starají pro své klienty. Details:  

  Apply
 • Podnikatelské minimum pro právníky a advokáty | ONLINE 01/11/22

  Kurz seznámí účastníky s právy a povinnostmi spojenými se založením a vedením vlastní advokátní kanceláře. Details:  

  Apply
 • Trestní odpovědnost (nejen) obchodních korporací, obcí a krajů | ONLINE 02/11/22

  Účastníci kurzu získají vhled do problematiky trestní odpovědnosti právnické osoby čili co se musí stát, aby jednání osob, které za ni vystupují navenek, mělo za následek vznik její trestní odpovědnosti. Details:  

  Apply
 • Praktické otázky ochrany osobních údajů | ONLINE 04/11/22

  Systém ochrany osobních údajů stále prochází vývojem. Byť od účinnosti Obecného nařízení uplynou v r. 2022 již čtyři roky, rozhodovací praxe si zatím jen pomalu zvyká na nový právní režim a postupně se objevují aplikační a interpretační výzvy, na které je třeba adekvátně reagovat. Details:  

  Apply
 • Právo pro seniory I. 15/11/22 – 07/02/23

  Účastníci nahlédnou do jednotlivých právních odvětví jednoduchou a srozumitelnou cestou. Přednášet budou akademici z Právnické fakulty Masarykovy univerzity.20 Details:  

  Apply
 • Právní aspekty vývoje a licencování softwaru | ONLINE 23/11/22

  Cílem kurzu je přehledně seznámit účastníky s aktuální právní úpravou vývoje a licencování softwaru a na praktických příkladech demonstrovat jednotlivé vhodné smluvní doložky. Details:  

  Apply