| | | | |


Courses

 • Právo v kostce pro seniory I - září až prosinec 2018 18/09/18 – 04/12/18

  Účastníci získají základní orientaci v právních odvětvích, seznámí se s praktickou stránkou práva, poznají špičkové lektory z řad akademiků právnické fakulty a v neposlední řadě si najdou třeba nové přátele. Details:  


 • Pravidla veřejné podpory – vyhněte se jejich porušení 25/10/18

  Doporučení, jak neporušit pravidla veřejné podpory a jak se pohybovat v jejich "mantinelech". Details:  

  Apply
 • Znalecký posudek – meze přezkumu věcné správnosti v judikatuře a správní praxi 30/10/18

  Komplexní seznámení s vývojem judikatury zabývající se otázkou míry a možností přezkumu věcné správnosti znaleckých posudků v řízeních před orgány veřejné moci. Details:  

  Apply
 • Insolvence, principy a průběh oddlužení 01/11/18

  Insolvence a oddlužení - principy a průběh oddlužení, proč a kdy a kdo se může oddlužit, postavení a role věřitelů v procesu oddlužení. Details:  

  Apply
 • Možnosti obrany proti daňovým kontrolám 08/11/18

  Během kurzu se účastníci se seznámí s praktickými poznatky z aktuální praxe při daňových kontrolách a s možnostmi obrany daňového subjektu. Details:  

  Apply
 • Soudní tlumočník v řízení před soudem 10/11/18

  Účastníci kurzu získají ucelený přehled práv a povinností pro tlumočnickou činnost při soudním řízení. Details:  

  Apply
 • Zkouška TOLES Advanced 22/11/18

  Nejvyšší úroveň mezinárodně uznávané zkoušky TOLES. Zkouška testuje zejména slovní zásobu a gramatické jevy vyskytující se ve smlouvách. Details:  

  Apply
 • Elektronické dokumenty 22/11/18

  Elektronické podpisy, uchování elektronických dokumentů, doručování do datových schránek, elektronický spis, konverze dokumentů, GDPR. Details:  

  Apply
 • Zkouška TOLES Higher 22/11/18

  Střední úroveň mezinárodně uznávané zkoušky TOLES Higher. Zkouška klade důraz na precizní užití vazeb a slovní zásoby a používání současného právnického jazyka. Details:  

  Apply
 • Vztah soudce a znalce 27/11/18

  Hodnocení znaleckých posudků z pohledu soudu. Chyby v posudcích a při výslechu. Details:  

  Apply
 • O exekucích s exekutorem 29/11/18

  Details: 

  Apply
 • Data veřejného sektoru: Utajené bohatství 06/12/18

  Využití dat ve veřejném sektoru,jaká je realita používání otevřených dat v České republice a jaké výhody přináší poskytovatelům i příjemcům? Details:  

  Apply
 • Angličtina pro překladatele a tlumočníky 14/01/19 – 08/02/19

  Kurz pro stávající i budoucí překladatele a tlumočníky se zájmem o odbornou právnickou angličtinu. Tento kurz je nezbytné absolvovat v případě žádání o jmenování soudním tlumočníkem. Details:  

  Apply
 • Němčina pro překladatele a tlumočníky 14/01/19 – 08/02/19

  Kurz je určen především pro budoucí, ale i stávající překladatele a tlumočníky se zájmem o odbornou právnickou terminologii. Tento kurz je nezbytné absolvovat v případě žádání o jmenování soudním tlumočníkem. Details:  

  Apply
 • Ukrajinština pro překladatele a tlumočníky 21/01/19 – 15/02/19

  Kurz je určen především pro budoucí, ale i stávající překladatele a tlumočníky se zájmem o odbornou právnickou terminologii. Tento kurz je nezbytné absolvovat v případě žádání o jmenování soudním tlumočníkem. Details:  

  Apply
 • Přípravný kurz k přijímačkám - čtvrtek odpoledne 07/02/19 – 21/03/19

  Právnická fakulta MU pořádá od února 2019 přípravné kurzy k přijímačkám na vysoké školy - forma Test studijních předpokladů (TSP). Details:  

  Apply
 • Přípravný kurz k přijímačkám - sobota odpoledne 09/02/19 – 23/03/19

  Kurz je určen těm, kteří se chystají ke studiu nejen na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a chtějí si zlepšit předpoklady pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky ve formě Testu studijních předpokladů. Details:  

  Apply
 • Přípravný kurz k přijímačkám - sobota dopoledne 09/02/19 – 23/03/19

  Kurz je určen těm, kteří se chystají ke studiu nejen na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a chtějí si zlepšit předpoklady pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky ve formě Testu studijních předpokladů. Details:  

  Apply
 • Přípravný kurz k přijímačkám - sobota celý den 09/02/19 – 02/03/19

  Kurz je určen těm, kteří se chystají ke studiu nejen na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a chtějí si zlepšit předpoklady pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky ve formě Testu studijních předpokladů. Details:  

  Apply
 • Právo v kostce pro seniory II - únor až květen 2019 26/02/19 – 14/05/19

  Účastníci získají základní orientaci v právních odvětvích, seznámí se s praktickou stránkou práva, poznají špičkové lektory z řad akademiků právnické fakulty a v neposlední řadě si najdou třeba nové přátele. Details:  

  Apply
 • Přípravný kurz na zkoušku TOLES Higher 05/03/19 – 21/05/19

  Kurz je určen zájemcům o právnickou angličtinu, kteří chtějí rozšířit své jazykové znalosti a dovednosti. Výuka v kurzu probíhá jako příprava ke složení zkoušky TOLES Higher. Details:  

  Apply
 • Zkouška TOLES Advanced 27/06/19

  Nejvyšší úroveň mezinárodně uznávané zkoušky TOLES. Zkouška testuje zejména slovní zásobu a gramatické jevy vyskytující se ve smlouvách. Details:  

  Apply
 • Zkouška TOLES Higher 27/06/19

  Střední úroveň mezinárodně uznávané zkoušky TOLES Higher. Zkouška klade důraz na precizní užití vazeb a slovní zásoby a používání současného právnického jazyka. Details:  

  Apply