Aktuální opatření
týkající se COVID-19

 • Všechny budovy jsou uzavřené pro veřejnost, zaměstnance i studenty. Výjimku mají osoby zajišťující nutný provoz budov, laboratoří a distanční či prezenční výuku a studenti programů, u nichž je vládou povolená prezenční praktická výuka – aktuálně jsou to: všeobecné a zubní lékařství, farmacie a další zdravotnické obory.
 • Výuka probíhá distanční formou, prezenčně pouze v případech povolených vládním usnesením.
 • Terénní výuka a praxe, až na výjimky stanovené vládou, neprobíhá.
 • Zkoušky se uskutečňují distančně. Prezenční formou se mohou výjimečně konat jen SZZ.
 • Knihovny mohou být přístupné pro distanční příjem a výdej knih, ne však pro studium.
 • Fungování kolejí a menz upravuje ředitel SKM a Krizový štáb MU dle aktuální epidemické situace.
 • Všechna sportoviště, počítačové učebny a studovny jsou uzavřené.
 • Zaměstnanci mají zakázáno jezdit na tuzemské a zahraniční služební cesty.
 • Ve výzkumných laboratořích se podle platné legislativy omezuje počet osob.

 

Právnická fakulta MU
a mimořádná opatření

 • Provoz MU se řídí univerzitním semaforem. Aktuální barva je od 1. ledna 2021 ČERVENÁ.
 • Akademický rok na MU začal 5. října 2020. Výuka se řídí novým metodickým listem Studijního odboru RMU č. 2/2020
 • Přehled FAQ k výuce či bydlení.
 • Studenti a zaměstnanci mají nařízeno bezodkladně oznámit 
  pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu.
 • MU dodržuje nařízení Krajské hygienické stanice JMK. 

Děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity vydal Pokyn č. 3/2021 K zajištění výuky v podzimním semestru akademického roku 2020/2021.

Celouniverzitní opatření

Dobrovolnické aktivity

Pokyn děkana

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.