Aktuální opatření

 • Opatření na MU jsou v souladu s aktuálně platnými opatřeními vlády.
 • V budovách MU je povinné nosit ochranné prostředky dýchacích cest dle aktuálních vládních nařízení.
 • Provoz MU se řídí univerzitním semaforem. Jeho aktuální barva je BÍLÁ. Budovy jsou otevřené pro studenty, zaměstnance i veřejnost. Výuka je omezena na maximálně 150 osob. 
 • Výuka v novém akademickém roce začne 13. září. Povinné testování každých sedm dní platí pro studenty, kteří bydlí na kolejích MU, výjimku mají studenti s dokončeným očkováním nebo po onemocnění COVID-19.
 • Studenti a zaměstnanci mají povinnost informovat MU o svém návratu ze zahraničí, pokud plánují do 14 dnů od příjezdu vstoupit do budov MU. Výjimkou jsou osoby s dokončeným očkováním nebo po onemocnění COVID-19.
 • Podle rozhodnutí rektora č. 6/2021 platí zákaz vstupu na MU s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu). Zaměstnanci mají nařízeno bezodkladně oznámit pozitivní test na COVID-19.
 • Aktuální opatření shrnuje TENTO dokument
 • Provoz menz je omezený a řídí se dle platné legislativy.

Právnická fakulta MU
a mimořádná opatření

 • Provoz MU se řídí univerzitním semaforem. Aktuální barva je od 28. června 2021 BÍLÁ.
 • Výuka se řídí novým metodickým listem Studijního odboru RMU č. 2/2020
 • Zkoušky se uskutečňují převážně distančně. Pokyny pro studenty a akademiky.
 • Počítačová učebna č. 057 je otevřena.
 • MU dodržuje nařízení Krajské hygienické stanice JMK. 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity vydala Pokyn č. 8/2021 K zajištění výuky.

 

Celouniverzitní opatření

Dobrovolnické aktivity

Pokyn děkana

Testování studentů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.