Povinnost testovaní pro studenty

Podmínkou přítomnosti studentů na výuce a zkoušení je negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Vzhledem ke skutečnosti, že výuka ve všech studijních programech realizovaných na PrF MU se i nadále bude uskutečňovat online, bude se povinnost testování vztahovat na účast u státních závěrečných zkoušek, a to jak na obhajoby diplomových a bakalářských prací, tak i ústní části, a dále na prezenční formy zkoušek, kdy jste přítomni na fakultě. Test naopak není podmínkou v případě, že se účastníte individuální konzultace. I v takovém případě ale prosíme, abyste otestování pečlivě zvážili a pokud možno test podstoupili.

Test může mít podobu PCR testu nebo antigenního testu, v obou případech nesmí být starší než 7 dní a jeho výsledek musí být uveden v IS. Výsledek vložíte zde.

PCR test si student zajistí samostatně. Antigenní test je možné absolvovat těmito způsoby:

  1. na testovacím místě MU (brněnské výstaviště) – test nesmí být starší než dva dny před prvním vstupem na půdu fakulty – výsledek je předán do IS automaticky, avšak pouze v případě, že student provede rezervaci termínu na tomto odkaze.
    Podrobné informace nalezne student na webových stránkách
  2. na libovolném jiném testovacím místě u poskytovatele zdravotních služeb - test nesmí být starší než dva dny před prvním vstupem na půdu fakulty – výsledek nahraje student do IS.
  3. samotestovací sadou. Test na Covid-19 musí být proveden v den prvního příchodu na fakultu – výsledek testu student vyfotí a nahraje do IS.

Upozorňujeme, že fakulta samotestovací sady vydávat nebude, student si je opatří sám. Na fakultě není možné se nechat otestovat, je proto potřeba testování řešit některým z výše uvedených způsobů a s dostatečným předstihem.

Výjimku z testování mají osoby po prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech, u nichž uplynula doba izolace a nejeví příznaky onemocnění. Testovat se nemusí také osoby po ukončeném očkování proti COVID-19 a uplynutí 14 dnů po druhé dávce, u jednodávkové vakcíny pak po první (jediné) dávce.

Veškeré informace, včetně způsobu testování a proplácení testů, najdete na webových stránkách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.