Koronavirus:
Právní poradna studentů Právnické fakulty MU

Vyslovené názory a závěry vychází z odborných znalostí a z právního přesvědčení autorů, kterými jsou studenti Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Nejde o závěry nijak závazné, přičemž vlastní posouzení a rozhodnutí, které může být i odlišné, zůstává plně na příslušných orgánech veřejné moci. Nacházíme se ve výjimečné situaci, se kterou stát ani soukromé subjekty nemají zkušenosti a v současné době se hledají řešení. Právnická fakulta Masarykovy univerzity, ani jednotlivé osoby, které se na této aplikaci podílejí, nenesou žádnou odpovědnost v případě náhrady škody či jiné újmy. Užití odpovědí je na vlastní odpovědnost tazatele a čtenáře. Odpovědi jsou limitovány k datu zpracování. Cílem této aplikace je pomoc studentů a poskytnutí určité právní pomoci veřejnosti v souvislosti s aktuální situací v České republice. V žádném případě tato aplikace nemůže nahradit odborné právní poradenství, ke kterému jsou povolání především advokáti v rámci České advokátní komory.

Činnost poradny byla ukončena

K dispozici je tazatelům rozsáhlá databáze již zodpovězených otázek.

Pracovní poměr

Daňové povinnosti a finanční aspekty

Úvěry a půjčky

Náhrada škody

Uzavření hranic

Vzory smluv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.