| | | | |


Časopis pro právní vědu a praxi

Nové webové stránky časopisu - http://cpvp.law.muni.cz/

Časopis pro právní vědu a praxi vydává Právnická fakulta Masarykovy univerzity od roku 1993. Je recenzovaným odborným právnickým časopisem, který se zaměřuje na publikaci původních vědeckých statí z oblasti práva a právní vědy (rubrika články), praktičtěji orientovaných příspěvků (rubrika Aktuality pro právní praxi), jakož i informací z vědeckého života a recenzí. Jeho cílem je zařadit se mezi prestižní všeobecné právnické časopisy v ČR a přinášet kvalitní původní publikace, které prošly recenzním řízením a následným posouzením redakční radou.

Časopis vychází čtvrtletně s tím, že všechny příspěvky jsou recenzovány nejméně dvěma externími recenzenty v rámci "double-blind" review, tj. posuzovatel nezná jméno autora a autor nezjistí jméno recenzenta, tj. původ připomínek. Vzor recenzního formuláře, složení redakční rady a technické pokyny pro autory s průběhem posuzovacího řízení jsou dostupné níže.

Obsahy starších čísel jsou volně přístupné ve formátu pdf na internetových stránkách fakulty (zatím pouze naskenovaná verze). Počínaje rokem 2008 jsou veškeré články (vždy s odstupem jednoho čísla) volně dostupné i ve full-textu.


nahoru