| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce

Aktuality Oddělení pro zahraniční a vnější vztahy v rámci této agendy jsou k nalezení zde.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity realizuje zahraniční aktivity v řadě podob. Jedná se o učitelskou a studentskou mobilitu, ale i formu aktivní spolupráce jednotlivců, oborů a celé instituce.

Na institucionální úrovni je to mobilita v rámci výměnného programu Erasmus. V něm jsou zapojeni jak studenti, tak akademičtí pracovníci. Právnická fakulta má v tomto programu navázány spolupráce a uzavřeny smlouvy s více než čtyřiceti zahraničními univerzitami z dvaceti evropských zemí. Intenzivnější forma spolupráce v rámci programu Erasmus je uskutečňována prostřednictvím Rotterdam Law Network (síť 31 univerzit z 25 evropských zemí), které je fakulta členem.

Další spolupráce je realizována na dvoustranném smluvním základě. Dlouholeté vztahy jsou navázány s The John Marshall Law Schoool (Chicago, USA), Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (Polsko), Fordham Center on European Union Law (Fordham Law School, New York, USA) či Mykolas Romeris University, Faculty of Law (Vilnius, Litva). Právnická fakulta dále úspěšně spolupracuje s Trnavskou univerzitou v Trnavě, univerzitou v Lodži (Polsko), University Constantin Brancusi, Faculty of Law (Targu-Jiu, Rumunsko), University of Maribor, Faculty of Law (Slovinsko), Deák Ferenc Faculty of Law and Political Science (Györ, Maďarsko) nebo Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Faculty of Law (Petrohrad, Rusko).

S Universität Wien – Juridicumm, Institut für Staats- und Verwaltungsrecht participuje Právnická fakulta MU na projektu NICLAS (New Internatonal Constitutional Law Approach Summer School). Projekt umožňuje pořádání letních škol na téma mezinárodního, evropského a ústavního práva. Lektory jsou akademičtí pracovníci obou participujících institucí.

Zapojení zahraničních pedagogů do výuky na Právnické fakultě je podpořeno mimo jiné spoluprácí se salcburským CILS (Center for International Legal Studies). Díky ní přijíždějí na fakultu hostující profesoři, zejména z USA.


nahoru