| | | | |


Počítačové učebny

Kde jsou počítače na PrF?

    A B
  • PC učebna A (místnost 020)
  • PC učebna B (místnost 024)
  • C D E

  • PC učebna C (místnost 060)
  • PC učebna D (místnost 057)
  • PC učebna E (studovna fakultní knihovny)
  • PC kiosky (2 před posluchárnami 136 a 140 a jeden před studijním oddělením)
Plánek učeben
Plánek učebennahoru