| | | | |


Uživatelské prostředí

Celouniverzitní profil

Každý student získává při zahájení studia svůj uživatelský profil o velikosti 1GB. V něm je uloženo:

  • Nastavení prostředí (vzhled)
  • Všechny Vaše soubory (obrázky, dokumenty, plocha,…)
  • Doplňující informace (záložky a oblíbené položky, nastavení programů …)

Po přihlášení k PC se profil zavede a zpřístupní Vám vaše dokumenty i nastavení prostředí. Vaše data jsou umístěna na celouniverzitním serveru, takže kdekoliv se v Celouniverzitní Počítačové Studovně (CPS) přihlásíte, budete mít svá data k dispozici.

Diskový prostor přístupný uživatelům

Každý uživatel má k dispozici následující úložiště (v položce "Počítač"):

I:
Společný odkládací prostor, který vidí všichni uživatelé v CPS. Zde si mohou uživatele odkládat a vyměňovat soubory. Prostor není určen pro dlouhodobé uchovávání dat, dle potřeby se promazává, uživatelská kvóta je 500MB.
J:
Zde jsou umístěny celouniverzitní aplikace (Salamander, ConText, Lingea Lexicon, Miranda, NVU, WinSCP a další). Mimo tyto aplikace můžete využívat i lokálně nainstalované aplikace přístupné přes nabídku Start. Přehled lokálně instalovaných aplikací naleznete zde.
K:

Zde je umístěn celý Váš profil včetně složky Dokumenty (Dokuments) a Plochy (Desktop).

 

Mimo tyto disky jsou na počítačích přístupné disky pro čtecí zařízení paměťových karet nebo CD/DVD mechanik (záleží na konkrétním typu PC).

Zjištění dostupného místa na profilu

Otevřete nabídku Start -> Počítač. Zde uvidíte disk K: (který obsahuje Vaše soubory) a jeho grafické znázornění volného/využitého místa. Pokud kliknete pravým tlačítkem myši na tento disk a vyberete možnost Vlastnosti, zobrazí se podrobné využití Vašeho prostoru.

Změna jazyka na klávesnici nebo Windows

Chcete-li přepnout jazyk systému na Anglický jazyk použijte prosím ikonu na ploše CZE-ENG Language switch. Tato ikona přepíná jazyk systému mezi českou a anglickou verzí. Změna vyžaduje znovu přihlášení uživatele. Některé programy nemusejí být přeloženy do anglického prostředí.

Chcete-li si změnit klávesnici nebo jazyk, můžete tak učinit v liště na hlavním panelu. Chcete-li přidat nový jazyk do této lišty, postupujte takto:

  • Klikněte vpravo dole na panel jazyků a vyberte Jazykové preference (viz obrázek).
  • Pod již přidaným jazykem si můžete přidat další klávesnice nebo přidat nový jazyk.
  • Nyní máte k dispozici nové jazyky a rozložení klávesnice.
Windows 10 - panel jazyků
Windows 10 - panel jazykůnahoru