| | | | |


Přístup do učebny, přihlášení a odhlášení

Jak vstoupit do učebny?

Přístup do učeben je umožněn pouze aktivním studentům MU, kteří svou totožnost ověří při vstupu do učebny přiložením své karty (ISIC nebo karty studenta kombinovaneho studia) ke čtečce u vstupu.

Bez ověření kartou se nebudete moci přihlásit k PC.

Čtečka u učeben
Čtečka u učeben

Zapomněli jste si kartu?

V případě, že jste si zapomněli kartu a potřebujete se nutně dostat do učebny (např. máte výuku), kontaktujte pracovníky oddělení CIT v kanceláři 021. Bude Vám povoleno přihlášení na PC i bez ověření  kartou na 1 den.

Nemáte kartu?

Čerstvě přijatí studenti 1. ročníku o kartu (ISIC nebo kartu studenta kombinovaneho studia) žádat nemusí, bude jim po vyfotografování na ÚVT vyrobena automaticky. Za její vydání zaplatí prostřednictvím Obchodního centra MU, položka "První průkaz".

V případě ztráty/poškození ISICu (nebo karty studenta kombinovaneho studia) si student objedná a zaplatí nový průkaz v Obchodním centru ISu – https://is.muni.cz/auth/obchod/fakulta/law/ISIC/. Do 7 dní poté, co je objednávka v ISu označena jako „zaplacená“, bude karta připravena u Vaší studijní referentky.

Nefunguje Vám karta?

Pokud karta při přiložení ke čtečce u vstupních dveří nereaguje (dveře se neotevřou, čtečka nepípne), kontaktuje pracovníky CIT v kanceláři 021.

Jak se přihlásit na počítač?

Pro přihlášení k PC potřebujete znát své UČO a sekundární heslo nikoliv primární heslo MU (pro přihlášení do IS MU). Přezdívky zadané v IS se použít nedají. Po úspěšném zadání se Vám spustí prostředí Windows a můžete začít pracovat.

Student se smí přihlásit pouze k jednomu PC. Současné přihlášení k více PC skrz jeden studentský účet se trestá zablokováním účtu na 2 týdny.

V případě problému s přihlašováním kontaktujte oddělení CIT.

Jak změnit heslo pro přihlášní

Pro přihlášení k PC se používá sekundární heslo. To si každý uživatel může zobrazit nebo změnit v ISu na adrese: https://is.muni.cz/auth/system/heslo.pl.

Pokud chcete změnit heslo přímo na fakultě,využijte k tomu jeden z počítačů v knihovně, které slouží pro hledání v katalogu aleph. Na těchto počítačích je možné si sekundární heslo přenastavit (v pravém menu).

Nebo se můžete zastavit do kanceláře CIT, místnost 021.

Jak se odhlásit z PC?

Věnujte pozornost odhlášení od PC. Neodhlášené PC se dá velice snadno zneužít (ztráta dat, poškození účtu v ISu apod.). Proto věnujte pozornost odhlášení a neodcházejte od PC, dokud se nezobrazí přihlašovací obrazovka. Pokud odejdete od PC, aniž byste se odhlásili, můžete dostat trest, a to zablokování účtu až na dva týdny. Veškeré případné chyby při odhlášení hlaste v CIT.

  • Klikněte na ikonu Start (vlevo dole), pak na ikonu uživatele a odhlásit (viz obrázek).
  • Vyčkejte, než se zobrazí přihlašovací okno.
  • Jste úspěšně odhlášeni.
Windows 10 - logoff
Windows 10 - logoff

Zamknutí PC

PC je možno dočasně zamknout, když si potřebujete na krátkou dobu odskočit, je možno použít funkci zamknutí PC. Buď stisknutím kláves WIN+L, nebo stisknutím kláves Ctrl+Alt+Delete, a poté dáte Uzamknout počítač. Počítač zůstane uzamknutý pouze pro Vás po dobu 15 minut, poté budete automaticky odhlášení a Vaše soubory uzavřeny.

Používejte tuto funkci pouze pro krátkodobou nepřítomnost a s ohledem na ostatní studující či plnost učeben.

Automatické odhlašování

Počítače v učebnách jsou nastaveny na automatické odlášení po 30 minutách nečinnosti.
nahoru