| | | | |


E-mail a nastavení emailového klienta

E-mail

E-mail na Právnické fakultě

Všem zaměstnancům fakulty je vytvořena e-mailová adresa ve tvaru Jmeno.Prijmeni@law.muni.cz, ke které mohou přistupovat přes webové rozhraní na adrese https://mail.law.muni.cz/. Jako uživatelské jméno vyplňte své UČO a jako heslo použíjte své sekundární heslo IS MUNI. Tato adresa je zveřejňována ve fakultním telefoním seznamu.

Nastavení přeposílání, anti-spamového filteru nebo Automatické odpovědi naleznete v Intranetu Právnické fakulty na adrese: https://intra.law.muni.cz/intra/posta.

E-mail v Informačním systému MU (IS)

Všichni uživatelé ISu mají také vytvořený mail ve tvaru UCO@mail.muni.cz. Doporučujeme nastavit si přeposílání emailů z této adresy na Vaši primární fakultní adresu. Nastavení přeposílání naleznete v ISu na adrese: https://is.muni.cz/auth/mail/settings.pl.

Nastavení emailového klienta

Pro příjem pošty na fakultních počítačích můžete používat klienta Mozilla Thunderbird nebo Microsoft Outlook. Pro nastavení přístušného klienta, kontaktujte prosím Centrum Informačních Technologií, na adrese: podpora@law.muni.cz.

Pokud chcete tyto klienty pro příjem pošty používat i na zařízeních mimo fakultní síť, proveďte jejich nastavení dle tohoto návodu: Nastavení emailového klienta.
nahoru