| | | | |


Programy dostupné na počítačích v kanceláři

Na všech počítačích na fakultě je instalováno stejné programové vybavení, které je průběžně aktualizováno. Všichni zaměstnanci mají tedy stejné prostředí, ať už se přihlásí v kterékoliv kanceláři. Výjimkou jsou počítače určené pro studenty (učebny a knihovna), kde je prostředí mírně odlišné. Pokud potřebujete používat program, který není v seznamu, obraťte se prosím na CIT (podpora@law.muni.cz).

Všechny programy naleznete přes nabídku Start -> Všechny programy.

  • ASPI - fulltextová databáze právnických zdrojů
  • Codexis - právní informační systém
  • Konzultant - databáze právních předpisů
  • a další softwarenahoru