| | | | |


Konzultační hodiny

Drličková Klára, JUDr., Ph.D.

Místnost: 234
DenČas
Konzultační hodiny
pondělí 13.30–15.00
Jinak po dohodě e-mailem: klara.drlickova@law.muni.cz, drlickovak@email.cz
Poznámka Jaro 2018

Charvát Radim, JUDr., Ph.D., LL.M.

Místnost: 236
DenČas
Konzultační hodiny
pondělí 11.10–12.40
Jinak po dohodě e-mailem: Radim.Charvat@law.muni.cz
Poznámka jaro 2018

Křepelka Filip, doc. JUDr., Ph.D.

Místnost: 236
DenČas
Konzultační hodiny
úterý 9.00–11.00
Jinak po dohodě e-mailem: Filip.Krepelka@law.muni.cz
Poznámka Jaro 2018

Kyselovská Tereza, JUDr., Ph.D.

Místnost: 234
DenČas
Konzultační hodiny
pondělí 11.00–12.30
Jinak po dohodě e-mailem: tereza.kyselovska@law.muni.cz
Poznámka Jaro 2018

Nový Zdeněk, Mgr., Ph.D., LL.M.

Místnost: 233
DenČas
Konzultační hodiny
úterý 13.30–15.00
Jinak po dohodě e-mailem: Zdenek.Novy@law.muni.cz
Poznámka Jaro 2018

Rohová Iveta, Mgr.

Místnost: 238
DenČas
Konzultační hodiny
čtvrtek 13.40–14.40 (každý čt. poč. 19.2.-8.4. od 9.4.2018 pak sudý čt. 14.45–15.45)
Jinak po dohodě e-mailem
Poznámka jaro 2018

Rozehnalová Naděžda, prof. JUDr., CSc.

Místnost: 237
DenČas
Konzultační hodiny
čtvrtek 10.00–11.00 (poslední týden v únoru a první týden v březnu KH odpadají)
Jinak po dohodě e-mailem: 1860@law.muni.cz
Poznámka jaro 2018

Sehnálek David, doc. JUDr., Ph.D.

Místnost: 238
DenČas
Konzultační hodiny
úterý 15.00–16.30 (od 10. 4.)
středa 13.30–15.00 (do 4.4. včetně)
Jinak Ve zkouškovém období po předchozí e-mailové dohodě: david.sehnalek@gmail.com (+420776332843)
Poznámka Jaro 2018

Svaček Ondřej, JUDr., Ph.D., LL.M.

Místnost:
DenČas
Konzultační hodiny
čtvrtek 12.30–13.30 (každý lichý čtvrtek)
Jinak Po předchozí e-mailové dohodě: 64930@mail.muni.cz
Poznámka Jaro 2018

Týč Vladimír, prof. JUDr., CSc.

Místnost: 239
DenČas
Konzultační hodiny
čtvrtek 13.00–14.30
Jinak na základě předchozí dohody e-mailem: Vladimir.Tyc@law.muni.cz
Poznámka Jaro 2018

Uhlířová Kateřina, Mgr., Ph.D., LL.M.

Místnost: 233
DenČas
Konzultační hodiny
úterý 16.40–18.10
Jinak po dohodě e-mailem: Katerina.Uhlirova@law.muni.cz
Poznámka Jaro 2018

Valdhans Jiří, JUDr., Ph.D.

Místnost: 222
DenČas
Konzultační hodiny
úterý 13.30–15.00 (liché týdny) 15.05–16.35 (sudé týdny)
Jinak po dohodě e-mailem: Jiri.Valdhans@law.muni.cz
Poznámka jaro 2018
nahoru