VIII. česko-slovenské právněhistorické 
setkání doktorandů a postdoktorandů

středa 16. září 2020

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Katedra dějin státu a práva MU si Vás dovoluje pozvat na konferenci, která se uskuteční ve středu 16. září 2020 v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Plánované setkání doktorandů a postdoktorandů v oboru právních dějin má začínajícím vědeckým pracovníkům umožnit výměnu zkušeností z jejich dosavadního studia a akademického života a vzájemnou prezentaci dílčích výsledků bádání, vycházejících především z témat jejich disertací. Vzájemné seznámení a časté setkávání považujeme za velmi důležité, neboť vytváří prostor pro rozvoj vztahů do budoucna a rovněž pro spolupráci a možnost udělení např. mezifakultních grantových podpor. Spolu s doktorandy rádi přivítáme i jejich školitele. Přítomní akademičtí pracovníci tak dostanou možnost seznámit se s doktorandy z ostatních českých a slovenských fakult, což umožní rozvíjení případné další odborné spolupráce.

Podle počtu přihlášených účastníků bude jednání konference rozděleno do následujících sekcí:

  • římské právo,
  • starší dějiny státu a práva,
  • moderní dějiny státu a práva.

Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném tištěném konferenčním sborníku.

Přihlásit na konferenci se je nutné do 31. května 2020 přes konferenční systém.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.