| | | | |


Plán zasedání senátu

Program plánovaných zasedání v roce 2017

Pozvánky na zasedání akademického senátu naleznete na úřední desce AS v Informačním systému MU.

Starší zasedání

Řádná zasedání senátu budou v semestru Podzim 2014 probíhat, nebude-li výslovně stanoveno jinak, vždy druhé pondělí v měsíci od 16.40 v místnosti 109. V případě potřeby budou svolána zasedání nad rámec výše uvedených.

Zasedání jsou veřejná, všichni členové Akademické obce jsou tedy na naše zasedání srdečně zváni.

Program plánovaných zasedání v roce 2015:

Pozvánky na zasedání akademického senátu naleznete na úřední desce AS v Informačním systému MU.

Volba předsedy AS PrF MU, vyhlášená na ustavujícím zasedání senátu, proběhne dne 04.02.2015 ve 12,00h, v zasedací místnosti děkanátu č. 109.

Program uskutečněných zasedání  v roce 2014:

Na řádném červnovém zasedání senát projednal výši poplatků za studium.

Na řádném květnovém zasedání senát projednal a schválil podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016.

Na řádném dubnovém zasedání senát projednal a schválil:

  • výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření Právnické fakulty MU,
  • záměr paní děkanky jmenovat JUDr. Stanislava Kadečku, Ph.D. členem Disciplinární komise PrF MU.

Na mimořádném zasedání senátu konaném ve středu dne 5. 3. 2014 od 12.40 v místnosti 109 senát projednal a schválil stav rozpočtu za rok 2013 a návrhu rozpočtu pro rok 2014.

V únoru se řádné zasedání nekonalo.

Na lednovém řádném zasedání senát:

  • projednal a schválil návrh paní děkanky na jmenování paní doc. JUDr. Věry Kalvodové, Dr., vedoucí katedry trestního práva, a to k 1. 4. 2014,
  • projednal otázku revize vnitřních předpisů.nahoru