| | | | |


Zasedání senátu

Akademický senát zasedá zpravidla každé druhé pondělí v měsíci ve 14:00 hod v místnosti č. 109. Zasedání jsou veřejná, účast zůstupců akademické obce je vřele vítána.

Pozvánky na jednotlivá zasedání včetně plánovaného programu: pozvánky na zasedání AS

Zápisy z již proběhlých zasedání: zápisy z jednání AS

Účast senátorů na jednotlivých zasedáních a harmonogram zasedání: statistika účasti a harmonogram

Termín ustavujícího zasedání: 14. ledna 2019, 14:15 hod

Plánované termíny řádných zasedání v roce 2019: 4. února, 11. března, 8. dubna, 13. května, 10. června, 14. října, 11. listopadu, 9. prosince

 

Některé důležité předpisy pro jednání Akademického senátu:

 

 

 

 

 

 
nahoru