| | | | |


Zasedání senátu

Akademický senát zasedá zpravidla každé druhé pondělí v měsíci ve 14:00 hod v místnosti č. 109. Zasedání jsou veřejná, účast zůstupců akademické obce je vřele vítána.

Pozvánky na jednotlivá zasedání včetně plánovaného programu: pozvánky na zasedání AS

Zápisy z již proběhlých zasedání: zápisy z jednání AS

Účast senátorů na jednotlivých zasedáních a harmonogram zasedání: statistika účasti a harmonogram

Termíny řádných zasedání do konce roku 2018:  26. listopadu, 10. prosince

 

Některé důležité předpisy pro jednání Akademického senátu:

 

 

 

 

 

 
nahoru