| | | | |


Volby do akademického senátu

Volby do Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity

 

Předsedové Studentské komory a Komory akademických pracovníků Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity oznamují, že společně vyhlásili volby do AS PrF MU pro funkční období 2019 – 2020.

 

Volby se konají v následujících volebních obvodech:

  • volební obvod akademických pracovníků, kde se volí 10 zástupců;

                   kontakt na volební komisi: volby-ukas@law.muni.cz

  • volební obvod studentů magisterského studia, kde se volí 8 zástupců;

                   kontakt na volební komisi: volby-mgr@law.muni.cz

  • volební obvod studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia, kde se volí 1 zástupce;

                   kontakt na volební komisi: volby-bc@law.muni.cz

  • volební obvod studentů doktorského studijního programu, kde se volí 1 zástupce;

                   kontakt na volební komisi: volby-phd@law.muni.cz

 

Kandidaturu lze podat do 18. listopadu 2018 (včetně) emailem na adresu volební komise příslušného volebního obvodu. Vlastní hlasování proběhne ve dnech 22. listopadu 2018 (12:00 h) až 25. listopadu 2018 (12:00 h) prostřednictvím aplikace E-volby v Informačním systému Masarykovy univerzity.

 

Náležitosti kandidatur a více informací o volbách najdete na:

https://is.muni.cz/auth/do/law/ud/as/SKAS/2018/Vyhlaseni_voleb_do_SKAS_PrF_MU_2018.pdf

https://is.muni.cz/auth/do/law/ud/as/UKAS/volby_do_ukas/2018/VOLBY_DO_KOMORY_AKADEMICKYCH_PRACOVNIKU.html

 

     Lukáš Buchta                                          doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

předseda SKAS PrF MU                                    předseda UKAS PrF MU
nahoru