| | | | |


Diskuse k novele zákona o vysokých školách s ministryní školství Kateřinou Valachovou

Dne 31. března 2016 hostila Právnická fakulta MU panelovou diskusi k novele zákona o vysokých školách. Zúčastnila se jí ministryně školství Kateřina Valachová, rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, náměstkyně ministryně pro legislativu MŠMT Dana Prudíková a zástupce Studentské komory Akademického senátu MU Vojtěch Kyselý. Koordinace, organizace a moderování akce se ujala Veronika Kudrová z katedry správní vědy a správního práva.

Diskutovalo se o novém systému akreditací, zejména o pojetí institucionální akreditace, ustavení Národního akreditačního úřadu a ukončení činnosti Akreditační komise. Dále se debata věnovala tématu posunu pravomocí správních rad a změn ve vztazích vysoké školy jako celku a jejich fakult. Mluvilo se též o změnách v poplatcích a možnosti odebírání titulů.

Další informace též na online.muni.cz

či na MuniTV, kde ministryně Valachová mimo jiné shrnuje výhody studia na Právnické fakultě MU: student se naučí o věcech přemýšlet, hodnotit je, respektovat druhý názor.

Fotogalerie

  • Diskuse k novele zákona o vysokých školách

  • Diskuse k novele zákona o vysokých školách

  • Diskuse k novele zákona o vysokých školách

  • Diskuse k novele zákona o vysokých školách


nahoru