| | | | |


22. výroční shromáždění a konference ELFA

Ve dnech 19. - 21. dubna 2017 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity uskutečnilo  22. výroční shromáždění a konference ELFA (European Law Faculties Association) na téma Legal Education in Changing Europe.

Brno se tak na tři dny stalo hostitelem stovky členů významné mezinárodní organizace v oblasti právního vzdělávání, která sdružuje na 200 právnických fakult z různých evropských i mimoevropských univerzit. Této výsady se Brnu dostalo díky tomu, že od dubna 2016 byla prezidentkou ELFA proděkanka a vedoucí Katedry trestního práva Právnické fakulty MU docentka Věra Kalvodová. Výroční konference ELFA v Brně se stala mezinárodním diskusním fórem o mnoha aktuálních tématech souvisejících s pedagogickou i vědeckou prací v oblasti práva a právnická fakulta měla zároveň možnost představit Brno jako významné středisko vzdělání a kultury.

  • ELFA 1

  • ELFA 2

  • ELFA 3

  • ELFA 4

  • ELFA 5

  • ELFA 6

  • ELFA 7

  • ELFA 8

  • ELFA 9

  • ELFA 10

  • ELFA 11

  • ELFA 12

  • ELFA 13


nahoru