| | | | |


22. výroční shromáždění a konference ELFA

Ve dnech 19. - 21. dubna 2017 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity uskutečnilo  22. výroční shromáždění a konference ELFA (European Law Faculties Association) na téma Legal Education in Changing Europe.

Brno se tak na tři dny stalo hostitelem stovky členů významné mezinárodní organizace v oblasti právního vzdělávání, která sdružuje na 200 právnických fakult z různých evropských i mimoevropských univerzit. Této výsady se Brnu dostalo díky tomu, že od dubna 2016 byla prezidentkou ELFA proděkanka a vedoucí Katedry trestního práva Právnické fakulty MU docentka Věra Kalvodová. Výroční konference ELFA v Brně se stala mezinárodním diskusním fórem o mnoha aktuálních tématech souvisejících s pedagogickou i vědeckou prací v oblasti práva a právnická fakulta měla zároveň možnost představit Brno jako významné středisko vzdělání a kultury.

 • ELFA 1

 • ELFA 2

 • ELFA 3

 • ELFA 4

 • ELFA 5

 • ELFA 6

 • ELFA 7

 • ELFA 8

 • ELFA 9

 • ELFA 10

 • ELFA 11

 • ELFA 12

 • ELFA 13


nahoru