| | | | |


Setkání absolventů PrF MU 2017

Dne 9. listopadu 2017 se uskutečnilo třetí setkání významných absolventů Právnické fakulty. Absolventy přišla přivítat děkanka fakulty doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D a proděkan pro zahraniční a vnější vztahy doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. Zástupci fakulty informovali účastníky setkání o současném dění a vývoji na fakultě.

Zájemci z řad účastníků setkání si mohli též prohlédnout vernisáž výstavy obrazů akademika a výtvarníka Stanislava Sedláčka, která se konala při příležitosti Dnů práva 2017 v prostorách knihovny Právnické fakulty MU.

Aby se mohla tato spolupráce rozšiřovat a tradice pravidelného setkávání opravdu pokračovat, jsou pro všechny, kteří mají zájem s fakultou a mezi sebou komunikovat, nastaveny tyto komunikační a informační možnosti:

 • Setkání absolventů PrF MU 2017

 • Setkání absolventů PrF MU 2017

 • Setkání absolventů PrF MU 2017

 • Setkání absolventů PrF MU 2017

 • Setkání absolventů PrF MU 2017

 • Setkání absolventů PrF MU 2017

 • Setkání absolventů PrF MU 2017

 • Setkání absolventů PrF MU 2017

 • Setkání absolventů PrF MU 2017

 • Setkání absolventů PrF MU 2017

 • Setkání absolventů PrF MU 2017

 • Setkání absolventů PrF MU 2017

 • Setkání absolventů PrF MU 2017

 • Setkání absolventů PrF MU 2017

 • Setkání absolventů PrF MU 2017


nahoru