| | | | |


Tým Právnické fakulty MU zvítězil v Azylovém moot courtu 2017

V letošním akademickém roce se opět uskutečnil každoroční česko-slovenský Azylový moot court, pořádaný za podpory pražské kanceláře Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Jedná se o soutěž v azylovém a uprchlickém právu ve formě simulovaného soudního jednání, kterého se účastní týmy studentů klinik uprchlického práva z právnických fakult českých a slovenských univerzit. Tradičně se do něj zapojili i studenti Právní kliniky uprchlického práva vyučované na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.  

Letos brněnskou fakultu reprezentovali studentka pátého ročníku Tereza Domanská a student čtvrtého ročníku Michal Vosinek pod odborným vedením vyučující Lindy Janků. Soutěžili proti dvěma týmům Univerzity Karlovy, týmu olomoucké Univerzity Palackého a týmu Trnavské univerzity.

Studenti na své účasti v soutěži pracovali po celý jarní semestr, přičemž využili a rozšířili své znalosti z oblasti azylového a uprchlického práva, práva EU a mezinárodního práva. Letošní zadání případu se týkalo žadatele o mezinárodní ochranu ve fiktivním státě EU Slavonii, který coby kurdský příslušník irácké armády domněle spojený se separatisty tvrdil, že má obavy z pronásledování v zemi původu z důvodu zastávání politických názorů. Existovalo navíc podezření, že žadatel se v rámci své činnosti v armádě podílel na zločinech, jež mohou být důvodem pro vyloučení z mezinárodní ochrany, což dodávalo již tak komplikovanému a zajímavému případu na složitosti. Umístění případu do fiktivního státu zaručovalo rovné podmínky pro české i slovenské studenty, kteří tak museli pracovat s unijní úpravou a dále s mnohými mezinárodně-právními dokumenty. Kromě právní úpravy bylo nutné rovněž podrobně nastudovat informace o zemi původu a bohatou judikaturu evropských i národních soudů.

Vybaveni těmito znalostmi pak studenti ve svých písemných podáních argumentovali jak za žadatele, tedy pro udělení mezinárodní ochrany, tak za ministerstvo vnitra, které usilovalo o její neudělení. Brněnský tým byl za svá písemná podání hodnocen výborně, soudci písemného kola ocenili hlavně práci s judikaturou a odbornou literaturou a dále detailní rozbor naplnění definice uprchlíka, vyloučení z této definice i pojmu pronásledování.

V rámci ústního kola, jež se konalo 27. dubna 2017 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, si všechny týmy v průběhu několika kol vyzkoušely zastupovat obě strany. Hodnotila je Azylová komise složená z odborníků v oblasti azylového práva – ústavní soudkyně Kateřiny Šimáčkové, právničky pražské kanceláře UNHCR Kristýny Andrlové, odborné asistentky Právnické fakulty Trnavské univerzity Nataši Hrnčárové, odborného asistenta Fakulty práva Panevropské univerzity v Bratislavě Jaroslava Větrovského a asistenta soudce Městského soudu v Praze Daniela Askariho.  Přesvědčivá argumentace a pohotové reakce na doplňující dotazy soudců i tvrzení protistran poslaly studenty brněnského týmu až do finále. V něm se, zastupujíce ministerstvo vnitra, utkali s týmem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a následně zvítězili. Výkony obou týmů byly velmi vyrovnané a svědčily o úsilí, které studenti vložili do přípravy.

Členové brněnského týmu zvláště ocenili, že si mohli v praxi vyzkoušet svou právní argumentaci i znalosti nabyté v průběhu studia a také rozvinuli své prezentační dovednosti i schopnost týmové spolupráce. Právě z těchto důvodů doporučují účast na dalších ročnících všem spolužákům, kteří se zajímají o oblast azylového a uprchlického práva.

  • Finále ústního kola

  • Finále - členka brněnského týmu Tereza Domanská

  • Finále - člen brněnského týmu Michal Vosinek

  • Společná fotka týmů, koučů a soudců


nahoru