| | | | |


Knižní novinky

Právo sociálního zabezpečení České republiky a Evropské unie

Galvas Milan, Gregorová Zdeňka, Komendová Jana, Stránský Jaroslav, Černá Jitka
2018, ISBN: 978-80-210-8842-9, 278 str.

Učebnice se zabývá problematikou práva sociálního zabezpečení v teoretické i praktické rovině. Jsou zkoumány otázky předmětu a systému práva sociálního zabezpečení, základní zásady a funkce tohoto právního odvětví, prameny, činitele ovlivňující jeho úroveň. Dále v teoretické rovině jsou rozebrány právní vztahy sociálního zabezpečení a právní skutečnosti v sociálním zabezpečení. V aplikační části je proveden rozbor konkrétní právní úpravy práva sociálního zabezpečení v České republice a rozbor unijní úpravy sociálního zabezpečení.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

Úvod do mezinárodního a evropského práva

Týč Vladimír
2018, ISBN: 978-80-210-8899-3, 98 str.

Třetí, aktualizované vydání úspěšné učebnice pro výuku předmětu Úvod do mezinárodního a evropského práva. Učební text má formu tezí a nastiňuje vnitrostátní, mezinárodní a evropský rozměr práva s cílem objasnit základní pojmy týkající se této problematiky. Do textu jsou vložena názorná schémata označující vztah těchto jednotlivých institutů, tj. - vztahy upravené vnitrostátním právem, mezinárodním právem, právem EU a mezinárodním právem soukromým.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.


Základy politického systému České republiky

Benák Jaroslav, Kroupa Jiří
2018, ISBN: 978-80-210-8975-4, 86 str.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.nahoru