| | | | |


Knižní novinky

Cvičebnice korporátního práva

Houdek Zdeněk, Kožiak Jaromír, Ruban Radek
2018, ISBN: 978-80-210-9004-0, 205 str.

Publikace je učební pomůckou kurzu Obchodní právo II. Jde o sbírku příkladů, které mohou být se studenty řešeny na seminářích. Publikace je dimenzována tak, aby na magisterské úrovni pokryla všechna podstatná témata práva obchodních korporací. Slouží také jako pomůcka při přípravě studentů k postupové zkoušce z Obchodního práva.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

Místní správa

Průcha Petr
2018, ISBN: 978-80-210-9007-1, 277 str.

Publikace je určena jako studijní pramen pro frekventanty povinně volitelného předmětu shodného názvu („Místní správa“) vyučovaného na Právnické fakultě MU v Brně, a to zejména pro ty, kteří uvažují o příp. uplatnění v organizaci místní správy, či kteří jako studenti při zaměstnání již v prostředí místní správy příp. působí. Nyní je předkládána již ve svém druhém doplněném a upraveném vydání. Svým zaměřením je daná publikace příp. využitelná i ve vlastní praxi místní správy.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.


Praktikum z pozemkového práva

Dudová Jana, Hanák Jakub, Pekárek Milan, Průchová Ivana, Tkáčiková Jana
2018, ISBN: 978-80-210-9051-4, 180 str.

Učebnice je sbírkou praktických příkladů doplněnou o vybranou judikaturu a stručnou charakteristiku hlavních oblastí pozemkového práva. Příklady jsou zpravidla inspirovány skutečnými kauzami, jsou však uzpůsobeny a zjednodušeny pro potřeby výuky.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.nahoru