| | | | |


Knižní novinky

Vybrané otázky z art práva

Adamovský Michal, Hájková Martina, Spilková Monika, Sýkora Matěj, Štěpáníková Markéta
2017, ISBN: 978-80-210-8679-1, 138 str.

Publikace se zabývá právní úpravou umění na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. V první části jsou rozebrána obecná témata jako kulturní politika a ty aspekty autorského práva, které jsou pro umění relevantní. V druhé části jsou pojednány ty vybrané umělecké oblasti, které nejsou zatím z právního hlediska dosud dostatečně uchopeny. Cílem publikace je představit novou právní oblast, které dosud nebyla v českém kontextu věnována dostatečná pozornost navzdory rostoucí poptávce z praxe.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.nahoru