| | | | |


Knižní novinky

Základy správního práva

Průcha Petr
2017, ISBN: 978-80-210-8517-6, 256 str.

Učební text pro bakalářské studium přináší základní vymezení správního práva, základní vymezení veřejné správy, vědecké pojetí správního práva a správní vědy, prameny správního práva, normy správního práva, subjekty správního práva, správně právní vztahy, základní vymezení organizace veřejné správy, organizace územní správy se všeobecnou působností, realizace činnosti veřejné správy, záruky zákonnosti ve veřejné správě, správně právní odpovědnost.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.nahoru