| | | | |


Knižní novinky

Úvod do mezinárodního a evropského práva

Týč Vladimír
2018, ISBN: 978-80-210-8899-3, 98 str.

Třetí, aktualizované vydání úspěšné učebnice pro výuku předmětu Úvod do mezinárodního a evropského práva. Učební text má formu tezí a nastiňuje vnitrostátní, mezinárodní a evropský rozměr práva s cílem objasnit základní pojmy týkající se této problematiky. Do textu jsou vložena názorná schémata označující vztah těchto jednotlivých institutů, tj. - vztahy upravené vnitrostátním právem, mezinárodním právem, právem EU a mezinárodním právem soukromým.

Právní poměry při výkonu závislé práce ve veřejné správě

Horecký Jan, Machálek Petr
2017, ISBN: 978-80-210-8811-5, 125 str.

Publikace představuje základní doplnění běžných učebnic pracovního práva, které jsou zaměřené především na zaměstnávání v soukromém sektoru. Jedná se o učební pomůcku, která by čtenáři měla přinést obecný náhled o výkonu závislé práce při výkonu státní správy (doplněno i o územní samosprávu) a základní přehled specifik a odlišností od výkonu činnosti mimo veřejný sektor.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.
nahoru