| | | | |


Ústavní právo a politologie

Srovnávací politologie

Kroupa Jiří
2017, ISBN: 978-80-210-8365-3, 148 str.

Studijní pomůcka nejprve vytváří metodologický základ pro komparativní analýzu institucionální stránky vybraných politických systémů. Prezentuje základní formy vlády, typologii politických stran a systémů stran. Poté analyzuje soustavy nejvyšších státních orgánů v modelových zemích (USA, Velká Británie, Francie, Itálie, Spolková republika Německo), zemích našich sousedů (Rakousko, Slovensko, Polsko) a ve vybraných regionech Evropy (Pyrenejský poloostrov, Skandinávie, Pobaltí) a v Rusku. Stejně tak i politické strany a systémy stran v těchto státech.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

Státověda

Filip Jan, Svatoň Jan, Šimáčková Kateřina
2015, ISBN: 978-80-210-7972-4, 200 str.

Předložený učební text je určen studentům a posluchačům jednotlivých studijních oborů bakalářského kombinovaného studia vyučovaných na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Studijní pomůcka vychází ve třetím nezměněném vydání.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.


Mezinárodní systém,jeho subjekty a vybrané problémy

Kroupa Jiří
1. vydání, 2012, ISBN: 978-80-210-5863-7, 121 str.

Učební pomůcka je určena studentům bakalářských studijních oborů na Právnické fakultě MU pro předmět Aktuální otázky mezinárodního systému. Prezentuje relevantní instituce soudobého mezinárodního systému a nastiňuje současné problémy těchto institutů v mezinárodním společenství. Mezinárodní vztahy se dynamicky vyvíjejí, proto poznatky o aktuálním globálním i regionálním vývoji budou obsaženy ve výuce

Mediální právo

Šimáčková Kateřina, Kroupa Jiří, Molek Pavel, Vyhnánek Ladislav
2009, ISBN: 9788021048843, 248 str.

Kniha, kterou autorský kolektiv publikuje, má především představovat „studijní oporu „ kurzu Mediálního práva. Proto se nejprve věnuje teoretickým otázkám vymezení masových médií a jejich funkcím, poté systémovým otázkám (mediální právo v systému práva) a konečně i pozitivně právní úpravě vycházející z ústavněprávních a lidsko právních základů mediálního práva.V tomto směru věnuje pozornost tiskovému právu a elektronickým médiím včetně problematiky jejich regulačních orgánů. Dále je předmětem pozornosti autorů reklama v médiích, média v politické a volební kampani, práva a povinnosti novinářů a ochrana osobnosti v mediálním právu. Autoři jsou proto přesvědčeni, že učební pomůcka může být užitečnou i pro právníky (obsahuje i nejnovější českou a evropskou judikaturu), pracovníky reklamy a politického marketingu a v neposlední řadě i  pro pracovníky masových médií.
nahoru