| | | | |


Asistent/asistentka nebo odborný asistent/odborná asistentka na Centrum dalšího vzdělávání

Pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání
Termín přihlášek: 27. 8. 2017
Datum nástupu: od 01.10.2017 nebo dohodou

Děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici

asistent/asistentka nebo odborný asistent/odborná asistentka

na Centrum dalšího vzdělávání

 na plný pracovní úvazek.

P o ž a d a v k y :

na pozici odborný asistent:

 • ukončené magisterské VŠ vzdělání,
 • vědecká hodnost CSc., Dr., Ph.D.,
 • zájem o hospodářsko - politické aspekty podnikání v energetickém sektoru, zejména v oblasti energetické infrastruktury,
 • zájem o energetické právo výhodou,
 • pedagogická praxe nejméně 3 roky na vysoké škole,
 • předpoklady pro samostatnou vědecko-výzkumnou činnost,
 • výborná znalost anglického jazyka, další jazykové znalosti výhodou,
 • publikační aktivita; předložení tří nejvýznamnějších vědeckých publikací; informace o citovanosti (citační index); výhodou impaktovaná periodika,
 • aktivní účast na českých a mezinárodních konferencích výhodou,
 • členství v oborově významných organizacích českých či zahraničních výhodou,
 • morální bezúhonnost.

na pozici asistent:

 • ukončené magisterské VŠ vzdělání,
 • zahájené doktorské studium nebo předpoklad jeho blízkého zahájení,
 • pedagogické předpoklady a praktické pedagogické zkušenosti výhodou,
 • zájem o hospodářsko - politické aspekty podnikání v energetickém sektoru, zejména v oblasti energetické infrastruktury,
 • zájem o energetické právo výhodou,
 • předpoklady pro samostatnou vědecko-výzkumnou činnost,
 • výborná znalost anglického jazyka, další jazykové znalosti výhodou,
 • publikační aktivita výhodou,
 • aktivní účast na českých a mezinárodních konferencích výhodou,
 • členství v oborově významných organizacích českých či zahraničních výhodou,
 • morální bezúhonnost.

V případě pracovníka, který již na uvedené pozici na Právnické fakultě MU působil, uvedení počtu vědeckých publikačních výstupů, které jsou uplatněny ve prospěch Právnické fakulty MU.

Nástup:  od 01.10.2017 nebo dohodou

Přihlášky doložené motivačním dopisem, profesním životopisem a kopií dokladů o dosaženém vzdělání přijímá do 27.08.2017 Personální a mzdové oddělení  Právnické fakulty MU  formou e-přihlášky (viz webové stránky Masarykovy univerzity - Výběrová řízení a volná místa), viz níže.


nahoru