| | | | |


Asistent/asistentka nebo odborný asistent/odborná asistentka na Kat.práva živ.prostředí a poz.práva (úv.0,5)

Pracoviště: Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva
Termín přihlášek: 21. 6. 2018
Datum nástupu: od 1. 10. 2018 nebo dohodou

Děkanka Právnické fakulty MU vyhlašuje výběrové řízení na pozici

asistent/asistentka nebo odborný asistent/asistentka  

na Katedru práva životního prostředí a pozemkového práva

 na poloviční pracovní úvazek.

P o ž a d a v k y :

na pozici odborný asistent:

 • ukončené magisterské VŠ vzdělání na právnické fakultě, obor Právo,
 • vědecká hodnost CSc., Dr., Ph.D.,
 • zájem o obor práva životního prostředí/pozemkového práva ověřený konkrétními výsledky,
 • pedagogická praxe nejméně 3 roky na vysoké škole v ekvivalentu pracovního poměru na plný úvazek,
 • předpoklady pro samostatnou vědecko-výzkumnou činnost,
 • schopnost přednášet a publikovat v českém a anglickém jazyce, další jazykové znalosti výhodou,
 • publikační aktivita; předložení tří nejvýznamnějších vědeckých publikací; informace o citovanosti (citační index); výhodou impaktovaná periodika,
 • zkušenost s formulací a získávání grantových projektů v rámci českých (např. GAČR) či mezinárodních rámců (např. ERC, Marie Curie, Visegrádský fond) výhodou,
 • aktivní účast na českých a mezinárodních konferencích výhodou,
 • členství v oborově významných organizacích českých či zahraničních výhodou,
 • morální bezúhonnost.

na pozici asistent:

 • ukončené magisterské VŠ vzdělání na právnické fakultě, obor Právo,
 • pokročilé stádium doktorského studia v oboru  práva životního prostředí, bylo-li doktorské studium zahájeno před 1. 9. 2012 je podmínkou splnění předpokladu pro pozici asistenta podání přihlášky k obhajobě disertační práce (§ 47 odst. 4 zák. č. 111/1998 Sb.),
 • pedagogické předpoklady a praktické pedagogické zkušenosti,
 • průkazný zájem o obor práva životního prostředí/pozemkového práva,
 • předpoklady pro samostatnou vědecko-výzkumnou činnost,
 • schopnost přednášet a publikovat v českém a anglickém jazyce, další jazykové znalosti výhodou,
 • publikační aktivita, předložení tří nejvýznamnějších vědeckých publikací, výhodou impaktovaná periodika,
 • aktivní účast na českých a mezinárodních konferencích výhodou,
 • členství v oborově významných organizacích českých či zahraničních výhodou,
 • morální bezúhonnost.

V případě pracovníka, který již na uvedené pozici na Právnické fakultě MU působil, uvedení počtu vědeckých publikačních výstupů, které jsou uplatněny ve prospěch Právnické fakulty MU.

Nástup:  od 1. 10. 2018 nebo dohodou

Přihlášky doložené motivačním dopisem, profesním životopisem a kopií dokladů o dosaženém vzdělání, přijímá do 21. 6. 2018 Personální a mzdové oddělení Právnické fakulty MU formou e-přihlášky (viz webové stránky Masarykovy univerzity - Výběrová řízení a volná místa), viz níže.

Nabídka volného místa na univerzitním webu a přihláška


nahoru