| | | | |


Odborný asistent/odborná asistentka na Katedru občanského práva

Pracoviště: Katedra občanského práva
Termín přihlášek: 4. 12. 2018
Datum nástupu: od 1. 2. 2019 nebo dohodou

Děkanka Právnické fakulty MU vyhlašuje výběrové řízení na pozici

odborný asistent/odborná asistentka  

na Katedru občanského práva

na plný pracovní úvazek.

 

P o ž a d a v k y :

 • ukončené magisterské VŠ vzdělání na právnické fakultě, obor Právo,
 • vědecká hodnost CSc., Dr., Ph.D.,
 • zájem o obor ověřený konkrétními výsledky,
 • pedagogická praxe nejméně 3 roky na vysoké škole v ekvivalentu pracovního poměru na plný úvazek,
 • předpoklady pro samostatnou vědecko-výzkumnou činnost,
 • podmínka schopnost vyučovat a publikovat v českém a anglickém jazyce,
 • další jazykové znalosti výhodou,
 • publikační aktivita; předložení tří nejvýznamnějších vědeckých publikací; informace o citovanosti (citační index); výhodou impaktovaná periodika,
 • zkušenost s formulací a získávání grantových projektů v rámci českých (např. GAČR) či mezinárodních rámců (např. ERC, Marie Curie, Visegrádský fond) výhodou,
 • aktivní účast na českých a mezinárodních konferencích výhodou,
 • členství v oborově významných organizacích českých či zahraničních výhodou,
 • morální bezúhonnost.

V případě pracovníka, který již na uvedené pozici na Právnické fakultě MU působil, uvedení počtu vědeckých publikačních výstupů, které jsou uplatněny ve prospěch Právnické fakulty MU.

 

Nástup:  od  1. 2. 2019 nebo dohodou

 

Přihlášky doložené motivačním dopisem, profesním životopisem a kopií dokladů o dosaženém vzdělání, přijímá do 4. 12. 2018 Personální a mzdové oddělení Právnické fakulty MU formou e-přihlášky (viz webové stránky Masarykovy univerzity - Výběrová řízení a volná místa), viz níže

Nabídka volného místa na univerzitním webu a přihláška


nahoru