| | | | |


Garanti oborů bakalářského studia:

Veřejná správa

  • doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.

Teorie a praxe trestního a správního procesu

  • doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Obchodněprávní studia

  • doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

Mezinárodněprávní obchodní studia

  • doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Vyšší justiční úředník

  • prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.nahoru