| | | | |


Přijímací řízení

Podávání přihlášek

1. 2. 2019 – 30. 4. 2019

Přihláška

Přijímací zkoušky

10 - 21. 6. 2019

(rozděleno dle oborů. Termíny budou vyvěšeny na www cca 1 měsíc před konáním. Uchazečům bude zaslána pozvánka min. 14 dní před konáním)

Termín vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí

1.-14.7.2019

Informace

Vyhlášené podmínky pro přijímací řízení do DSP

CONDITIONS FOR ADMISSION TO STUDY

Nabór na czteroletnie studia doktoranckie

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení 2018

Poplatek za přijímací řízení

600 Kč

Zápis ke studiu

6. září 2019 na Právnické fakultě
nahoru