| | | | |


Termíny přijímacích zkoušek

 do jednotlivých oborů doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy“ v akademickém roce 2018/2019

 

Obor

Datum

ČAS

Místnost

Komise

Dějiny práva a římské právo

11.6.2018

13.00

311

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (př.)
doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.
doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.

Finanční právo a finanční vědy

13.6.2018

9.00

304

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Dr. Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.

Obchodní právo

19.6.2018

14.00

246

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (př.)
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Pracovní právo

11.6.2018

12.00

207

doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Teorie práva

13.6.2018

14.30

306

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (př.)
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Trestní právo

14.6.2018

9.00

229

prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (př.)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Správní právo a právo životního prostředí

14.6.2018

14.00

109

doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (př.)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.

Občanské právo

18.6.2018

9.30

043

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (př.)
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.

Mezinárodní a evropské právo

11.6.2018

14.00

238

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (př.)
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M.

Mezinárodní právo soukromé

21.6.2018

8.30

237

prof. JUDr. N. Rozehnalová, CSc.př.)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Ústavní právo

18.6.2018

8.30

142

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (př.)
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
doc. JUDr. Robert Zbíral, Ph.D.

Právo informačních a komunikačních technologií

11.6.2018

15.30

043

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.  (př.)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
Mgr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D.
JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
nahoru