| | | | |


Specifický výzkum

Soutěžní lhůta: 5. 9. - 31. 10. 2018

 Návrhy projektů se podávají prostřednictvím ISEP.

 Vytištěný a podepsaný návrh projektu předložte
nejpozději do 31. října 2018 do 14.00 hod.
na Oddělení pro doktorské studium a rigorózní řízení (kancelář č. 008) 

Pro realizaci projektů specifického výzkumu, v nichž je zapojeno více spoluřešitelů (studentů i akademických pracovníků), musí být součástí písemné podoby projektu prohlášení všech spoluřešitelů, že souhlasí s výzkumnými a publikačními úkoly uvedenými v projektu.

 

Hodnotící lhůta:

První kolo hodnotící lhůty na úrovni Právnické fakulty MU: 1.-30.11.2018

Druhé kolo hodnotící lhůty na úrovni Rektorátu MU: 1.-14.12.2018

 

 Konzultace k projektům poskytuje:

Bc. Martina Augustinová
tel. 549 49 3044
e-mail: martina.augustinova@law.muni.cz

Odkazy
nahoru