| | | | |


Specifický výzkum

Soutěžní lhůta: 5.9. – 31.10.2017

Návrhy projektů se podávají prostřednictvím ISEP.

Vytištěný a podepsaný návrh projektu předkládejte nejpozději do 31.10.2017 do 14.00 hod v budově Právnické fakulty, kancelář č. 008.

Pro realizaci projektů specifického výzkumu, v nichž je zapojeno více spoluřešitelů (studentů i akademických pracovníků), musí být součástí písemné podoby projektu prohlášení všech spoluřešitelů, že souhlasí s výzkumnými a publikačními úkoly uvedenými v projektu.

 

Hodnotící lhůta:

  1. kolo hodnotící lhůty na úrovni Právnické fakulty MU: 1.-30.11.2017
  2. kolo hodnotící lhůty na úrovni Rektorátu MU: 1.-22.12.2017

 

Konzultace k projektům poskytuje:

Bc. Martina Augustinová
tel. 549 49 3044
e-mail: martina.augustinova@law.muni.cz

 

 

 

Odkazy
nahoru