| | | | |


STÁLÉ ZKUŠEBNÍ KOMISE
pro Státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce

Dějiny práva a římské právo

Předseda
 • prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
 • doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.
Interní členové
 • prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
 • prof. prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc.
 • doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.
 • doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.
Externí členové
 • doc. JUDr. Jiří Bílý, Ph.D., PrF, Univerzita Palackého v Olomouci
 • JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ústavní soud

Finanční právo a finanční vědy

Předseda
 • doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
 • doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
 • doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Interní členové
 • doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
 • doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
 • doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
 • doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
 • JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
Externí členové
 • doc. JUDr. Hana Marková, CSc., PrF UK Praha
 • JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.,  Finanční správa České republiky

Mezinárodní a evropské právo

Předseda
 • prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
 • doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
Interní členové
 • prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
 • doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
 • JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M.
 • JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
 • prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Externí členové
 • doc. JUDr. Martin Janků, CSc., MZLU
 • doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., Právnická fakulta UP Olomouc

Mezinárodní právo soukromé

Předseda
 • prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
 • prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Interní členové
 • prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
 • prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
 • JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
 • doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
Externí členové
 • doc. JUDr. Miluše Hrnčiříková, Ph.D., Právnická fakulta UP Olomouc
 • JUDr. Karel Střelec, Ph.D., advokát, Vyškov

Občanské právo

Předseda
 • prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
 • prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Interní členové
 • prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
 • prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
 • doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc.
 • prof. JUDr. et PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Externí členové
 • JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D., Nejvyšší soud ČR
 • JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D.,Krajský soud v Plzni

Obchodní právo

Předseda
 • prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
 • doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
Interní členové
 • prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
 • prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
 • doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
 • prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Externí členové
 • JUDr. David Raus, Ph.D., Krajský soud v Brně
 • JUDr. Kateřina Hornochová, Nejvyšší soud

Pracovní právo

Předseda
 • doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
 • doc. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
Interní členové
 • doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
 • doc. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
 • JUDr. Jana Komendová, Ph.D.
 • JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D.
Externí členové
 • JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D., vysokoškolský učitel
 • Doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., Právnická fakulta UK Praha
 • Doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D., Právnická fakulta UK Praha

Správní právo a právo životního prostředí

Předseda
 • doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
 • doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
 • prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
Interní členové
 • prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
 • doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
 • doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
 • doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
 • doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
Externí členové
 • doc. JUDr. Pavel Mates, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze
 • doc. Mgr. Ján Škrobák, Ph.D., Právnická fakulta UK Bratislava

Teorie práva

Předseda
 • prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
 • doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
Interní členové
 • prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
 • doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
 • doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
 • doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Externí členové
 • prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., Právnická fakulta UPJŠ Košice
 • doc. JUDr. Martin Janků, CSc, Mendlova univerzita v Brně

Trestní právo

Předseda
 • prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
 • doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
 • doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
Interní členové
 • prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
 • prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.
 • doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
 • doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
 • doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
Externí členové
 • prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc., Nejvyšší soud
 • prof. JUDr. Jan Musil, CSc., Ústavní soud
 • JUDr. Stanislav Rizman, Nejvyšší soud

Ústavní právo a státověda

Předseda
 • doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
 • prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Interní členové
 • doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
 • prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
 • doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
 • prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
 • prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
 • doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.
Externí členové
 • doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S. J.D., Právnická fakulta UK Praha, NSS
 • JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D., Senát PČR

Právo informačních a komunikačních technologií

Předseda
 • doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
 • doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
Interní členové
 • doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
 • doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
 • doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
Externí členové
 • doc. JUDr. Pavel Mates, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze
 • doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D., Univezita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, Právnická fakulta
 • doc. JUDr. Ladislav Pokorný, Ph.D., Bezpečnostní informační služba

 
nahoru