| | | | |


Termíny konání
Státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací

  • Pracovní právo
   17. dubna 2018, místnost č. 207, od 10.00 hod.
   SDZ + obhajoba DP - Hana Zemanová Šimonová
  • Mezinárodní právo soukromé 
   28. března 2018 , seminární místnost knihovny, od 9.00 hod.
   SDZ + obhajoba DP - Kateřina Remsová
   obhajoba DP - Mária Pastorková
  • Ústavní právo a státověda
   21. března 2018, místnost č. 142 od 13.00 hod.
   SDZ + obhajoba DP - Pavel Doubek, Rostislav Vrzal
  • Správní právo a právo životního prostředí 
   5. března 2018
   , místnost č. 043 od 10.00 hod.
   SDZ + obhajoba DP - Jiří Plachý, Dominik Židek
  • Trestní právo 
   1. března 2018 , místnost č. 109 od 15.00 hod.
   SDZ + obhajoba DP - Jolana Sedláčková
   obhajoba DP - Michaela Machová, Jana Klesniaková (opravný termín)
  • Právo informačních a komunikačních technologií
   20. února 2018, místnost č. 040
   obhajoba DP - v 16.00 hod. - Jakub Harašta
  • Dějiny práva a římské právo
   25. ledna 2018, místnost č. 043
   obhajoba DP - v 13.00 hod. - Petra Havlíčková
  • Občanské právo 
   29. ledna 2018, místnost č. 043
   SDZ - od 13.00 hod. - Lukáš Hadamčík, Michal Janoušek, Martina Mušálková
   obhajoba DP - v 14.20 hod. - Martina Mušálková; v 14.50 hod. - Lukáš Hadamčík;
                         v 15.20 hod. - Michal Janoušek
  • Obchodní právo 
   14. února 2018 , místnost č. 246
   SDZ + obhajoba DP - v 15.00 hod. -Monika Příkazská

Archiv
nahoru