| | | | |


Obhajoby disertačních prací 2009

Dějiny práva a římské právo
4. prosince 2009 ve 13.00 hod., místnost č. 031 - Mgr. et Mgr.Naďa Štachová, JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, LL.M., Eur. Int.
nahoru