| | | | |


Obhajoby disertačních prací 2011

Ústavní právo a státověda
15. prosince 2011 ve 13.30 hod., místnost č.142 - Ondřej Moravec
Komise: Svatoň, Filip, Kroupa, Šimíček, Hollander, Wagnerová

Správní právo a právo životního prostředí
19. prosince 2011  místnost č.031
ve 12.00 hod.- Josef Chýle - Komise: Pekárek, Průcha, Skulová, Jurníková Mates, Chyba
ve 13.00 hod.- Tomáš Kocourek - Komise: Pekárek, Průchová, Skulová, Dientsbier, Chyba
ve 13.30 hod. - Jan Janeček - Komise: Skulová, Havlan, Kadečka, Dientsbier, Chyba
ve 14.00 hod. - Filip Rigel - Komise: Skulová, Havlan, Kadečka, Dientsbier, Chyba

Občanské právo
8. prosince 2011 , místnost č.104
od 12.00 hod.- Radovan Dávid - Komise: Fiala, Hurdík, Stavinohová, Večeřa, Spáčil, Pulkrábek
od 13.00 hod.- Michal Šalomoun- Komise: Fiala, Hurdík, Telec, Stavinohová, Večeřa, Spáčil, Pulkrábek

Mezinárodní právo soukromé
10. října 2011 ve 14.30 hod., místnost č. 104 - Petra Bohůnová, Radka Chlebcová
Komise: Týč, Rozehnalová, Valdhans, Kapitán, Střelec

Trestní právo
21. září 2011 v 16.00 hod., místnost č. 104 - Tomáš Palovský
Komise: Kratochvíl, Fenyk, Kalvodová, Kuchta, Růžička, Prouza, Draštík

Obchodní právo
20. září 2011 v 9.00 hod., místnost č. 031 -  David Mareš
Komise: Bejček, Pokorná, Kotásek, Raus, Hornochová.


Teorie práva
27. června 2011 ve 14.30 hod., místnost č. 306:
Václav Kamaryt - Komise: Večeřa, Machalová, Hungr, David, Harvánek
Dana Zapletalová - Komise: Večeřa, Machalová, Hungr, David, Harvánek
Darina Žmolíková (roz. Popovičová) - Komise: Večeřa, Machalová, Hungr, David, Houbová
Antonín Špiruda - Komise: Večeřa, Hungr, David, Harvánek, Houbová

Mezinárodní a evropské právo
20. června 2011 v 16.00 hod., místnost č. 104 - Ondřej Svaček
Komise:  Týč,
Křepelka, Sehnálek, Janků, David .

Občanské právo
26. května 2011 ve 12.30 hod., místnost č. 109 - Michal Šalomoun, Tomáš Hulva, Marek DelFavero
Komise: Fiala, Hurdík, Telec, Stavinohová, Hrušková, Spáčil, Hungr

Pracovní právo
20. května 2011 v 11.00 hod., místnost č. 207 – Andrea Hrdličková
Komise: Galvas, Gregorová, Hrabcová, Olšovská, Machálek, Mládek

Trestní právo
31. května 2011 v 15.00 hod., místnost č. 104 - Jakub Chromý
Komise: Kratochvíl, Fenyk, Kalvodová, Kuchta, Fryšták, Musil, Hungr

Správní právo a právo životního prostředí

27. května 2011 v 11.00 hod., místnost č. 031  - Robert Krč
Komise: Pekárek, Průcha, Skulová, Mates, Chyba

Mezinárodní a evropské právo
21. února 2011 v 16.00 hod., místnost č. 104,  - Jan Jirásek
Komise: Křepelka, Týč, Rozehnalová, Sehnálek, Eller, Janků.

Mezinárodní právo soukromé
22. února 2011 ve 12.30 hod., místnost č. 104 - Klára Svobodová

Správní právo a právo životního prostředí
7. února 2011 ve 13.30 hod., místnost č. 031 - Robert Krč, Lukáš Potěšil, Lenka Tušerová
7. února 2011 ve 15.30 hod., místnost č. 031 - Šárka Lipertová, Rudolf Rys

Občanské právo
25. ledna 2011 ve 14.00 hod., místnost č. 109 - Ondřej Přidal, Michal Šalomoun
nahoru