| | | | |


Studijní plány

Studijní plán magisterského studijního programu na akademický rok 2017/2018

Studijní plán magisterského studijního programu na akademický rok 2016/2017

Studijní plány magisterského studijního programu akreditované v roce 2010

Podmínky pro vykonání odborné praxe pro studenty zapsané ke studiu do 1. semestru v ak. roce 2014/2015 a později
nahoru