Řízení ke jmenování profesorem

Pedagogické a vědecké předpoklady

Rozhodnutí o akreditaci

V rámci kvalifikačních řízení uskutečňovaných na PrF MU bývá zvykem sestavit brožuru, která slouží jako podklad členům Vědecké rady PrF MU. Brožuru sestavuje příslušné Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu v součinnosti s uchazečem a její součástí je i teze kvalifikační přednášky uchazeče, kterou uchazeč přednese na zasedání Vědecké rady PrF MU.

V případě dotazů
se obraťte na:

Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu


Telefon: 549 49 1206
E-mail: vedavyzkum@law.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.