| | | | |


Tutorial hours

Drličková Klára, JUDr., Ph.D.

Room: 234
DayTime
Tutorial Hours
středa 15.00–16.00
Jinak po dohodě e-mailem: klara.drlickova@law.muni.cz, drlickovak@email.cz
Poznámka jaro 2019

Charvát Radim, JUDr., Ph.D., LL.M.

Room: 236
DayTime
Tutorial Hours
pondělí 13.00–14.30
Jinak po dohodě e-mailem: Radim.Charvat@law.muni.cz
Poznámka Jaro 2019

Křepelka Filip, doc. JUDr., Ph.D.

Room: 236
DayTime
Tutorial Hours
středa 9.00–10.30
Jinak po dohodě e-mailem: Filip.Krepelka@law.muni.cz
Poznámka Jaro 2019

Kyselovská Tereza, JUDr., Ph.D.

Room: 234
DayTime
Tutorial Hours
pondělí 12.30–13.30
Jinak po domluvě e-mailem
Poznámka jarní zkouškové období 2019

Nový Zdeněk, Mgr., Ph.D., LL.M.

Room: 233
DayTime
Tutorial Hours
úterý 10.00–11.00
Jinak po dohodě e-mailem: Zdenek.Novy@law.muni.cz
Poznámka Jaro 2019

Rohová Iveta, Mgr.

Room: 238
DayTime
Tutorial Hours
čtvrtek 14.15–15.15
Jinak po dohodě e-mailem
Poznámka Jaro 2019

Rozehnalová Naděžda, prof. JUDr., CSc.

Room: 237
DayTime
Tutorial Hours
Jinak KH po dohodě e-mailem: 1860@law.muni.cz
Poznámka Jaro 2019

Sehnálek David, doc. JUDr., Ph.D.

Room: 238
DayTime
Tutorial Hours
středa 13.40–14.40 (do 3. 4. 2019 včetně)
čtvrtek 9.00–10.00 (od 10.4.2019)
Jinak Ve zkouškovém období po předchozí e-mailové dohodě: david.sehnalek@gmail.com (+420776332843)
Poznámka jaro 2019

Svaček Ondřej, JUDr., Ph.D., LL.M.

Room:
DayTime
Tutorial Hours
úterý 15.30–16.00
Jinak Po předchozí e-mailové dohodě: 64930@mail.muni.cz
Poznámka Jaro 2019

Týč Vladimír, prof. JUDr., CSc.

Room: 239
DayTime
Tutorial Hours
středa 13.00–14.00
Jinak na základě předchozí dohody e-mailem: Vladimir.Tyc@law.muni.cz
Poznámka Jaro 2019

Uhlířová Kateřina, Mgr., Ph.D., LL.M.

Room: 233
DayTime
Tutorial Hours
pondělí 13.00–14.00
Jinak po dohodě e-mailem: Katerina.Uhlirova@law.muni.cz
Poznámka Jaro 2019

Valdhans Jiří, JUDr., Ph.D.

Room: 222
DayTime
Tutorial Hours
pondělí 18.00–19.00
Jinak po dohodě e-mailem: Jiri.Valdhans@law.muni.cz
Poznámka Jaro 2019


top