| | | | |


Tutorial hours

Hapla Martin, JUDr., Ph.D.

Room: 305
DayTime
Tutorial Hours
úterý 13.30–15.00
Poznámka Platí pro výukové období jaro 2018. Konzultační hodiny ve dnech 22. 5. a 19. 6. se neuskuteční z důvodu pracovních cest do zahraničí.

Harvánek Jaromír, doc. JUDr., CSc.

Room: 305
DayTime
Tutorial Hours
čtvrtek 12.40–13.40
Jinak dále dle dohody e-mailem
Poznámka Ve zkušebním období po dohodě mailem, platí pro období jaro 2018

Hlouch Lukáš, JUDr., Ph.D.

Room: 305
DayTime
Tutorial Hours
čtvrtek 11.45–12.30 (liché týdny)
Jinak na základě předchozí domluvy e-mailem
Poznámka Platí pro zkouškové období jaro 2018 a prázdniny

Machalová Tatiana, doc. PhDr., CSc.

Room: 320
DayTime
Tutorial Hours
úterý 11.30–13.00
Poznámka platí pro výukové období jaro 2018

Malaník Michal, JUDr.

Room:
DayTime
Tutorial Hours
pondělí 13.30–15.00
Jinak Ve zkouškovém období po dohodě e-mailem
Poznámka 20. 6. 2017–10:30-12:00
26. 6. 2017–11:00-12:30

Smejkalová Terezie, Mgr. Bc., Ph.D.

Room: 320
DayTime
Tutorial Hours
pondělí 13.30–15.00
Poznámka platí pro výukové období jaro 2018

Sobek Tomáš, doc. JUDr., Ph.D.

Room: 307
DayTime
Tutorial Hours
středa 13.30–15.00
Poznámka platí pro výukové období jaro 2018

Škop Martin, doc. JUDr. Mgr., Ph.D.

Room: 307
DayTime
Tutorial Hours
úterý 11.10–12.40
Jinak Dohoda e-mailem (11158@law.muni.cz)
Poznámka platí pro výukové období jaro 2018

Štěpáníková Markéta, JUDr. Bc., Ph.D.

Room: 310
DayTime
Tutorial Hours
středa 13.30–15.00
Poznámka platí pro výukové období jaro 2018

Urbanová Martina, doc. PhDr., Ph.D.

Room: 310
DayTime
Tutorial Hours
pátek 10.00–11.30 (mimo 27.4))
Jinak + dle dohody e-mailem
Poznámka 27.4 KH od 11.00 do 12.30

Večeřa Miloš, prof. JUDr. PhDr., CSc.

Room: 306
DayTime
Tutorial Hours
pondělí 14.00–15.30 (21.5.)
úterý 12.30–14.00 (30.5.)
středa 11.30–13.30 (5.6.)
čtvrtek 14.00–15.30 (11.6.)
pátek 12.30–14.00 (18.6.)
sobota 12.30–14.00 (27.6.)
neděle 11.30–13.30 (červenec-srpen)
Jinak + dohoda e-mailem
Poznámka platí pro zkušební období jaro 2018


top