| | | | |


Pověřené osoby odpovědné za uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů PrF MU

PrF MU stanovila „pověřené osoby“, které plní funkci pověřených osob ve smyslu Směrnice MU č. 8/2011, kterou doplňuje Opatření děkana PrF MU č. 1/2014.

 • Proděkan pro zahraniční a vnější vztahy
  Pověřená osoba pro výjezdy na studijní a pracovní pobyty
  – všechny mobilitní programy

  doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  Phone number: 549 49 6636
  Room: 304
  Michal.Radvan (at) law.muni.cz
 • Oborový koordinátor programu Erasmus+
  Pověřená osoba pro výjezdy na studijní a pracovní pobyty
  – program Erasmus+

  doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  Phone number: 549 49 6636
  Room: 304
  Michal.Radvan (at) law.muni.cz
 • V době nepřítomnosti doc. Radvana zastupuje
  doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
  Phone number: 549 49 5153
  Room: 248
  Josef.Kotasek (at) law.muni.cz
 • Proděkanka pro Mgr. studijní program
  Pověřená osoba pro rozhodování o klasifikaci a výši uznaných kreditů
  JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
 • Administrátoři zahraničních pobytů
  pověření uznáváním kreditů po podání žádosti v IS
   • studijní referentka
    Bc. Petra Marková,
    Phone number: 549 49 5858
    Room: 116
    Petra.Markova (at) law.muni.cz

   8. - 11. semestr (a studenti 7. semestru podávající žádost o uznání předmětů ze zahraničních pobytů po 15.2.)

   • studijní referentka
    Bc. Martina Crhová,
    Phone number: 549 49 3100
    Room: 117
    Martina.Crhova (at) law.muni.cz

   1. - 7. semestr (studenti 7. semestru podávající žádost o uznání předmětů ze zahraničních pobytů do 15.2.)


top