| | | | |


Volby kandidáta na děkana - seznam a dokumenty (2014)

AKADEMICKÝ SENÁT PRÁVNICKÉ FAKULTY Masarykovy univerzity vyhlásil dne 13. října 2014 volbu kandidáta na funkci děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Představení kandidátů a volba se uskuteční na slavnostním zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity dne 3. prosince 2014 v 12.00 v aule Masarykovy univerzity v budově Právnické fakulty v Brně, Veveří 70.

Podrobnější informace k volbě jsou obsaženy v zápise z jednání Akademického senátu ze dne 13. října 2014, který obsahuje příslušné usnesení včetně senátem schválených podmínek volby. Zápis je k dispozici v listinné i elektronické podobě na úřední desce Akademického senátu.

Seznam kandidátů

Do voleb se přihlásili:

Programové prohlášení a životopisy kandidátů jsou dostupné na úřední desce senátu.

Přímý přístup k výše uvedeným dokumentům:

Doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D

Doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
top