| | | | |


Scientific Board

Další zasedání Vědecké rady PrF MU se bude konat 2. října a 4. prosince od 14:00.

Chair of the Scientific Board

Internal Members

External Members


top