| | | | |


Scientific Board

Další zasedání Vědecké rady PrF MU se bude konat 13. února, 10. dubna a 5. června, vždy od 14:00

Chair of the Scientific Board

Internal Members

External Members


top