| | | | |


Přednášky amerických odborníků a další významné události ve spolupráci s JMLS v Chicagu

V úvodu podzimního semestru se Právnická fakulta MU opětovně těšila z návštěv profesorů a významných odborníků z amerického Chicaga, kteří se podíleli výukou či přednáškami na těchto říjnových akcích:

Autumn School of Legal Writing (5. – 9. října 2015)

Vedle profesorů z Rakouska a Švédska hostila letošní podzimní škola již po čtvrté též odborníky z The John Marshall Law School v Chicagu, kteří interaktivní formou výuky učili mezinárodně široce zastoupenou skupinu studentů, jak se orientovat v textech, jak argumentovat a přesvědčovat nebo jakou zvolit strategii při jednání. Výuky právního psaní a amerického právního systému se za JMLS ujali: Anthony Niedwiecki, Lurene Contento a Mary Nagel. Americké profesory doplnil případovými studiemi zkušený chicagský právník Robert Shapiro, spolu s evropskými odborníky na právní psaní, Jürgenem Buschem a Florianem Heindlerem z Rakouska a Maurem Zambonim ze Švédska.

A Day of US Law (21. října 2015)

Při příležitosti každoroční návštěvy zástupců The John Marshall Law School a chicagských právníků proběhl na PrF MU dne 21. října 2015 celodenní blok přednášek amerických odborníků, kteří se tradičně věnují nejaktuálnějším tématům amerického ale i mezinárodního práva. Akce pod názvem A Day of US Law každoročně zaznamenává vysoký zájem nejen z řad studentů, ale i akademických pracovníků.

Výběrové řízení na stipendium na The John Marshall Law School (20. - 21. října 2015)

Součástí návštěvy zástupců JMLS je též výběrové řízení na stipendium na chicagské univerzitě, do kterého se mohou přihlásit studenti 3. a 4. ročníku magisterského studia PrF MU s výbornou znalostí angličtiny. Ve výběrovém řízení je dále zohledněn studijní průměr a motivace k zahraničnímu pobytu vyjádřená v motivačním dopise. Komise složená ze zástupců JMLS následně stanoví vítěze výběrového řízení.

Všichni účastníci užšího výběru uchazečů jsou poté zváni na slavnostní vyhlášení vítězů výběrového řízení, a to v rámci recepce organizované JMLS, které se tradičně účastní a  kterou proslovem zahajuje děkan, respektive děkanka fakulty spolu s nejvyššími zástupci JMLS. Letošními vítězi se stali: Tereza Boková a Lenka Křičková (náhradník: Filip Mazel). Vítězům srdečně gratulujeme.

  • A Day of US Law 1

  • A Day of US Law 2

  • Autumn School of Legal Writing 1

  • Autumn School of Legal Writing 2

  • Výběrové řízení 1

  • Výběrové řízení 2


top