| | | | |


Setkání absolventů PrF MU

Dne 10. listopadu 2016 se uskutečnilo již „druhé“ setkání významných absolventů Právnické fakulty. Absolventy přišla přivítat děkanka fakulty doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. Zástupci fakulty informovali účastníky setkání o současném dění a vývoji na fakultě. V přátelské atmosféře postupně zaznívaly i příspěvky a vystoupení dalších účastníků.

Na závěr setkání předčítal prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. ze své nové knihy Z právníkova zápisníku aneb Já neříkám tak ani tak. Symbolický „křest“ této knihy pak následoval při slavnostním zahájení 10. ročníku mezinárodní konference Dny práva 2016 a slavnostního aktu se ujala děkanka Právnické fakulty MU doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. a žák pana profesora Hajna prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

Zájemci z řad účastníků setkání si mohli též prohlédnout výstavu knih prvního rektora MU a děkana Právnické fakulty prof. Karla Engliše, která se konala při příležitosti Dnů práva 2016 v prostorách nově zrekonstruované knihovny Právnické fakulty MU.

S ohledem na to, že aktuální kontakty na naše absolventy teprve shromažďujeme, bylo pozvání na toto setkání adresováno především těm, kteří s fakultou aktuálně spolupracují. Aby se mohla tato spolupráce rozšiřovat a tradice pravidelného setkávání opravdu pokračovat, jsou pro všechny, kteří mají zájem s fakultou a mezi sebou komunikovat, nastaveny tyto komunikační a informační možnosti:

 • Setkání absolventů PrF MU

 • Setkání absolventů PrF MU

 • Setkání absolventů PrF MU

 • Setkání absolventů PrF MU

 • Setkání absolventů PrF MU

 • Setkání absolventů PrF MU

 • Setkání absolventů PrF MU

 • Setkání absolventů PrF MU

 • Setkání absolventů PrF MU

 • Setkání absolventů PrF MU

 • Setkání absolventů PrF MU

 • Setkání absolventů PrF MU


top