| | | | |


New books

Právní poměry při výkonu závislé práce ve veřejné správě

Horecký Jan, Machálek Petr
2017, ISBN: 978-80-210-8811-5, 125 str.

Publikace představuje základní doplnění běžných učebnic pracovního práva, které jsou zaměřené především na zaměstnávání v soukromém sektoru. Jedná se o učební pomůcku, která by čtenáři měla přinést obecný náhled o výkonu závislé práce při výkonu státní správy (doplněno i o územní samosprávu) a základní přehled specifik a odlišností od výkonu činnosti mimo veřejný sektor.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.top