| | | | |


Specifický výzkum

Lhůta pro podávání závěrečných zpráv: 31.1.2018

 Závěrečné zprávy projektů je možné vyplnit jen prostřednictvím ISEP.

 Vytištěnou závěrečnou zprávu předložte
nejpozději do 1. února 2018 do 11.00 hod.
na Oddělení pro doktorské studium a rigorózní řízení (kancelář č. 008) 

 

 Konzultace k projektům poskytuje:

Bc. Martina Augustinová
tel. 549 49 3044
e-mail: martina.augustinova@law.muni.cz


top