| | | | |


Státní doktorská zkouška - STÁLÉ ZKUŠEBNÍ KOMISE

OborPředsedaDalší předsedaInterní členovéExterní členové
Dějiny práva a římské právo doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc. doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.

prof. prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc.

doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.

doc. JUDr. Jiří Bílý, Ph.D.
PrF, Univerzita Palackého v Olomouci

JUDr. PhDr. Stanislav Balík
Ústavní soud
Finanční právo a finanční vědy doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D:

doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

doc. JUDr. Hana Marková, CSc.
PrF UK Praha

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
FÚ Brno I.
Mezinárodní a evropské právo prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
doc. JUDr. Martin Janků, CSc.
MZLU

doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D.
Právnická fakulta UP Olomouc
Mezinárodní právo soukromé prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
prof. Ing. JUDr. Mgr. Alexander Bělohlávek, CSc.
VŠ báňská-Technická univerzita v Ostravě

JUDr. Karel Střelec, Ph.D.
advokát, Vyškov
Občanské právo prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc.

prof. JDUr. et PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.
Nejvyšší soud ČR

JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D.
Krajský soud v Plzni
Obchodní právo prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

JUDr. David Raus, Ph.D.
Krajský soud v Brně

JUDr. Kateřina Hornochová
Nejvyšší soud
Pracovní právo doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. doc. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

doc. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

JUDr. Jana Komendová, Ph.D.

JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D.

doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc.

JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.
Vysokoškolský učitel

JUDr. Antonín Mládek, Ph.D.
Západomoravská vysoká škola, Třebíč
Správní právo a právo životního prostředí doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze

JUDr. RNDr. Jaroslav Chyba, DrSc.
Povodí Moravy, s.p.
Teorie práva prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
Ústavní soud ČR

doc. JUDr. Martin Janků, CSc
Mendlova univerzita v Brně

Trestní právo prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.

doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.

doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Ústavní soud Brno

JUDr. Stanislav Rizman
předseda Trestního kolegia Nejvyššího soudu
Ústavní právo a státověda doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.  prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S. J.D.
Právnická fakulta UK Praha

JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.
Ústavní soud

Právo informačních a komunikačních technologií doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze

doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D.
Univezita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, Právnická fakulta

 


top