| | | | |


Drobečková navigace

Úvodní strana

Vysoká škola

MASARYKOVA UNIVERZITA

Součást vysoké školy

Právnická fakulta

Název studijního programu

Veřejná správa

Název studijního oboru

VEŘEJNÁ SPRÁVA

Název předmětu

rozsah

způsob zák.

druh před.

přednášející

dop. roč.

Právní nauka

12/0

zkouška

povinný

Harvánek, Miroslav, JUDr., CSc.

I/1

Úvod do státovědy

12/0

zkouška

povinný

Šimáčková, Kateřina, JUDr., Ph.D.

I/1

Evropská unie

12/0

zkouška

povinný

Křepelka, Filip, Doc., JUDr., Ph.D.

I/1

Základy akademického psaní

4/0

kolokvium

povinný

Kolka, Milan, ing. Ph.D.

I/1

Ústavní právo pro bakaláře

12/0

zkouška

povinný

Filip, Jan, Prof., JUDr., CSc.

I/2

Občanské právo hmotné pro bakaláře I

12/0

kolokvium

povinný

Ronovská, Kateřina, JUDr., Ph.D.

I/2

Právní informatika

0/8

kolokvium

povinný

Spáčilová, Dana, JUDr.

I/2

Základy správního práva

16/0

zkouška

povinný

Průcha, Petr, Prof. JUDr., CSc.

I/2

Občanské právo hmotné pro bakaláře II

12/0

zkouška

povinný

Ronovská, Kateřina, JUDr., Ph.D.

II/3

Základy civilního procesu

12/0

zkouška

povinný

Stavinohová, Jaruška, Doc., JUDr., CSc.

II/3

Základy finančního práva

12/0

zkouška

povinný

Mrkývka, Petr, JUDr., Ph.D.

II/3

Základy obchodního práva

12/0

zkouška

povinný

Večerková, Eva, JUDr. Ph.D.

II/3

Základy správního práva procesního I

12/0

kolokvium

povinný

Skulová, Soňa, Doc., JUDr., Ph.D.

II/3

Finance územní samosprávy

12/0

zkouška

povinný

Pařízková, Ivana, JUDr. Ph.D.

II/4

Základy správního práva procesního II

16/0

zkouška

povinný

Skulová, Soňa, Doc., JUDr., Ph.D.

II/4

Vybrané otázky správního procesu

12/0

kolokvium

povinný

Skulová, Soňa, Doc., JUDr., Ph.D.

II/4

Úvod do trestního práva hmotného a procesního I

12/0

kolokvium

povinný

Kratochvíl, Vladimír, Prof. JUDr., CSc.

II/4

Daně a správa daní

12/0

zkouška

povinný

Mrkývka, Petr,  JUDr., Ph.D.

II/4

Základy pracovního práva

12/0

zkouška

povinný

Glavas, Milan, Doc. JUDr., CSc.

II/4

Vybrané otázky veřejné správy a správního práva I

12/0

kolokvium

povinný pro spec. všeobecná veřejná správa

Havlan, Petr, Doc. JUDr., CSc.

II/4

Základy práva životního prostředí

12/0

zkouška

povinný pro spec. Katastrální správa

Průchová, Ivana, Doc. JUDr. CSc.

II/4

Veřejné finance a fiskální právo

12/0

zkouška

povinný pro spec. Finanční správa

Tomášková, Eva, Ing., Ph.D.

II/4

Správa zaměstnanosti

12/0

kolokvium

povinný pro spec. Správa sociálního zabezpečení

Galvas, Milan, Doc. JUDr., CSc.

II/4

Základy správní vědy

12/0

zkouška

povinný

Skulová, Soňa, Doc., JUDr., Ph.D.

III/5

Diplomový seminář I

 

zápočet

povinný

ved.bk.práce

III/5

Jazykové minimum pro bakaláře – angličtina

0/10

kolokvium

alternativnípovinný

Doupovcová, Radmila, Mgr.

III/5

Jazykové minimum pro bakaláře – němčina

0/10

kolokvium

alternativnípovinný

Šrámková, Eva, Ph.Dr.

III/5

Úvod do trestního práva hmotného a procesního II

12/0

zkouška

povinný

Kuchta, Josef, Doc.JUDr., CSc.

III/5

Vybrané otázky správního práva a veřejné správy II

12/0

zkouška

povinný pro specializaci Všeobecná veřejná správa

Havlan, Petr, Doc., JUDr., CSc.

III/5

Základy pozemkového práva I

12/0

kolokvium

povinný pro specializaci Katastrální správa

Pekárek, Milan, Doc. JUDr. Ing. CSc.

III/5

Právní regulace zdanění majetku

12/0

zkouška

povinný pro spec. Katastrální správa a Finanční správa

Radvan, Michal, JUDr. ing., Ph.D.

III/5

Celní správa a nepřímé daně

12/0

zkouška

povinný pro specializaci Finanční správa

Šramková, Dana, JUDr. Ph.D.

III/5

Sociální politika EU

12/0

zkouška

povinný pro spec. Správa sociálního zabezp.

Gregorová, Zdeňka, Doc. JUDr., CSc.

III/5

Právo sociálního zabezpečení pro bakaláře I

12/0

kolokvium

povinný pro spec. Správa sociálního zabezp.

Gregorová, Zdeňka, Doc. JUDr., CSc.

III/5

Diplomový seminář II

 

zápočet

povinný

ved.bk.práce

III/6

Vybrané otázky správního práva a veřejné správy III

12/0

zkouška

povinný pro specializaci Všeobecná veřejná správa

Havlan, Petr, Doc., JUDr., CSc.

III/6

Základy pozemkového práva II

12/0

zkouška

povinný pro specializaci Katastrální správa

Pekárek, Milan, Doc. JUDr. Ing. CSc.

III/6

Monetární politika a měnové právo

12/0

zkouška

povinný pro spec. Finanční správa

Blažek, Jiří, Doc. Ing. CSc.

III/6

Základy komunikace

10/0

kolokvium

povinný pro spec. Správa sociálního zabezp.

Hrabcová, Dana, JUDr., Ph.D.

III/6

Právo sociálního zabezpečení pro bakaláře II

12/0

zkouška

povinný pro spec. Správa sociálního zabezp

Gregorová, Zdeňka, Doc. JUDr., CSc

III/6

 

 

 

 

 

 

Aktuální otázky mezinárodního systému

10/0

zkouška

povinně volitelný

Kroupa, Jiří, Doc. JUDr. CSc.

 

Bilanční právo

10/0

kolokvium

povinně volitelný

Radvan, Michal, JUDr., Ing., Ph.D.

 

Dějiny české veřejné správy

12/0

zkouška

povinně volitelný

Schelle, Karel,Doc., JUDr, CSc.

 

Dějiny soukromého práva – římské právo věcné a obligační

12/0

zkouška

povinně volitelný

Veselá, Renáta, JUDr. Ph.D.

 

Dějiny trestního práva

12/0

zkouška

povinně volitelný

Vojáček, Ladislav, Prof., JUDr., CSc.

 

Finanční právo trestní

10/0

kolokvium

povinně volitelný

Šramková, Dana,  JUDr., Ph.D.

 

Mezinárodní obchodní transakce

10/0

kolokvium

povinně volitelný

RozehnalováNaděžda Prof., JUDr., CSc.

 

Pojišťovnické právo

10/0

kolokvium

povinně volitelný

Mrkývka, Petr,  JUDr., Ph.D.

 

Poplatkové právo

10/0

kolokvium

povinně volitelný

Radvan, Michal,  JUDr., Ing., Ph.D.

 

Veřejné finance

10/0

kolokvium

povinně volitelný

Tomášková, Eva,  Ing. Ph.D.

 

Vybrané kapitoly ze sociologie a psychologie

12/0

zkouška

povinně volitelný

Urbanová, Martina, Doc., PhDr., Ph.D.

 

Základy politického systému ČR

12/0

zkouška

povinně volitelný

Kroupa, Jiří, Doc., JUDr., CSc.

 

 

 

 

 

 

 

Předměty SZZ

 

Povinné předměty:

  • Právní nauka
  • Správní právo

Výběrem směru si student zvolil třetí předmět specializační, a to:

  • Finanční správa a finanční právo
  • Katastrální správa a pozemkové právo
  • Správa sociálního zabezpečení
  • Veřejná správa a správní věda

Obhajoba bakalářské práce


nahoru